Mikrobiális genetika és genomika

Vezető: 
Sipiczki Mátyás, egyetemi tanár
Tagok: 
Miklós Ida egyetemi docens
Tagok: 
Pócsi István egyetemi docens
Tagok: 
Pusztahelyi Tünde egyetemi docens
Tagok: 
Emri Tamás egyetemi docens
Tagok: 
Antunovics Zsuzsa egyetemi adjunktus
Tagok: 
Csoma Hajnalka egyetemi tanársegéd
Tagok: 
Batta Gyula ifj. tudományos mukatárs

 

A kutatócsoport rövid bemutatása:
 
Az eukarióta mikroorganizmusok kiváló kutatási modellszervezetek általános biológiai jelenségek tanulmányozásához, és számos faj gyakorlati jelentősége is óriási. Az utóbbi szempontból nézve vannak károsak és hasznosak. Az előző kategóriába sorolhatók a patogének, amelyek növények állatok és az ember megbetegedését okozhatják. Az utóbbi csoporthoz az ipari és mezőgazdasági felhasználású fajok sorolhatók. A kutatócsoport keretében mindkét területen folynak kutatások.
A kutatócsoport tagjai a mikroszkópikus gombák egyes életfolyamatainak genetikai szabályozását és bizonyos technológiai szempontból fontos tulajdonságaik genetikai meghatározottságát vizsgálják, illetve keresik azok megváltoztatásának lehetőségeit. Mivel rohamosan nő a megszekvenált genomú fajok száma, valamennyi vizsgált területen genomikai módszereket is igyekeznek alkalmazni.
A vizsgálatok a következő területeken folytak a beszámolási időszakban: fonalasgombák stresszválasza, Candida törzsek patogenitási faktorai, az eukarióta mikroorganizmusok sejtciklusának szabályozása, a fajok közötti horizontális géntranszfer, erjesztő élesztőgombák molekuláris biodiverzitása, gombák molekuláris filogenezise, illetve egyes életfolyamatiak evolúciója.
 
Eddigi eredmények:
A kapott eredményekről már több kéziratot is benyújtottak közlésre nemzetközi szakmai folyóiratokhoz. Megjelenésük a közeljövőben várható. További kéziratok vannak előkészületben. Az eredmények egy részét hazai szakmai rendezvényeken (pl. Magyar Mikrobiológiai Társaság 2010 évi Naggyűlése, IX Magyar Genetikai Kongresszus) és nemzetközi konferenciákon (pl. XXXIIIrd World Congress Of Vine and Wine, Tbilisi; 39th Annual Conference on Yeasts, Smolenice; 29th Specialized Symposium on Yeasts, Mexico) is bemutatták, illetve a közeljövőben készülnek bemutatni.