Az UV fény DNS károsító hatásának in vitro vizsgálata

Vezető: 
Prof. Dr Remenyik Éva
Tagok: 
Prof. Dr Horkay Irén
Tagok: 
Dr Emri Gabriella
Tagok: 
Boros Gábor
Tagok: 
Rózsa Dávid
Tagok: 
Emri Eszter

A kutatócsoport rövid bemutatása:

Remenyik Éva prof. M.D. M.Sc. A kutatócsoport vezetője, 2007-től a Bőrgyógyászati Klinika igazgatója. A DE OEC Bőrgyógyászati Klinika photodermatológiai munkacsoportjának elsődleges kutatási irányultsága az ultraibolya sugárzás hatásmechanizmusának vizsgálata bőrben.
Horkay Irén prof. M.D. M.Sc. emeritus professzor, a kutatócsoport korábbi vezetője. OTKA pályázat témavezetője. A kutatócsoport tanácsadója.
Emri Gabriella: M. D. Ph. D., egyetemi adjunktus. Munkája során az UV sugárzás hatásainak vizsgálatában korábban szerzett tapasztalatainak megosztásával, valamint a kutatómunkához szükséges beteganyagok kiválasztásával kapcsolódik be a laboratórium valamennyi jelenleg futó projektjébe.
Boros Gábor: okleveles molekuláris biológus; jelenleg tudományos segédmunkatárs- a Kutató egyetemi pályázat főállású alkalmazottja. Kutatómunkája középpontjában a fotoliáz fehérje áll, amely a méhlepényesekből, így az emberből is hiányzik.
Rózsa Dávid: okleveles biológus/biotechnológus; III. éves Ph. D. hallgató. Kísérleteiben a PPARβ/δ magreceptor szerepét vizsgálja UV hatásra.
Emri Eszter: okleveles molekuláris biológus, II. éves Ph. D. hallgató. Munkája során a melanoma malignum terjedésével és kialakulásával kapcsolatos kérdéskörrel foglalkozik.
 
 

A kutatás célja:

Az UV fény károsító hatásának in vitro vizsgálata különböző szemszögből:
1, A fotoliáz fehérje szerepe az UV sugárzásban
2, PPARβ/δ magreceptor szerepe az UV hatásokban
3, A metallothionein fehérje immunhisztokémiai karakterizálása malignus melanomában valamint a metallothionein lehetséges szerepének vizsgálata sejtekben UV sugárzás után
 
 

Eddigi eredmények:

1, A fotoliáz specifikus kémiailag módosított messenger RNS keratinocita sejtekbe való bejuttatásának optimalizálása és a fotoliáz fehérje funkcionális vizsgálatához szükséges módszerek beállítása is elkezdődött a laboratóriumban.
2, PPARβ/δ specifikus ligand kezelés sikeres beállítása normál humán keratinocita (NHEK) sejteken. Ligand hatására bekövetkező funkcionális változások kimutatására irányuló tesztek sikeres optimalizálása (főként a sejtek proliferációs képességének vizsgálatára irányuló tesztek). Kimutattuk, hogy a PPARβ/δ ligand és UV sugárzás hatására megemelkedik egy a DNS károsodásban szerepet játszó gén a GADD45α expressziója mRNS szinten.
3, A különböző pathológiai és klinikai paraméterekkel jellemezhető melanomákon a metallothionein (MT) fehérje expressziójának sikeres kimutatása immunhisztokémiai módszerrel. Továbbá elkezdtük vizsgálni a metallothionein bőrsejtekhez kapcsolódó, UV-sugárzáshoz köthető funkciójára vonatkozó vizsgálatokat is.
 
 

Várható eredmények:

1, A fotoliáz fehérje szerepet játszik az UV sugárzás során keletkezett ciklobután pirimidin dimerek (CPDs) gyors kijavításában. Terápiás vonatkozásban csökkentené a mutációk, ezáltal a bőrdaganatok kialakulásának kockázatát.
2, PPARβ/δ ligand hatására bekövetkező GADD45α expresszió-emelkedés szerepet játszhat az UV sugárzás okozta károsodások gyorsabb reparációjában.
3, A metallothionein fehérje szerepet játszhat a melanoma kialakulásában/terjedésében, valamint jótékony szerepe lehet a keratinocita sejtekre az UV sugárzás után.