Növényi stresszfaktorok hatásainak és kölcsönhatásainak meghatározása

Vezető: 
Dr. Nagy János

Magyarország időjárásában a kedvezőtlen évjáratok gyakorisága ill. az időjárási anomáliák amplitudója növekszik. Az elmúlt évtizedben a vízhiány, ill. a tartós vízborítottság limitálta a szántóföldi növénytermesztés produktivitását. A kedvezőtlen folyamatok következtében nőtt a talajok érzékenysége, fokozva a termesztés kockázatát. Napjainkban eredményes gazdálkodást csak a termőhelyhez, talajadottságokhoz, változó ökológiai feltételrendszerhez alkalmazkodó termesztéstechnológiákkal érhetünk el.
A több évtizedes Európában egyedülálló tartamkísérletek fenntartása és a kutatás folyamatossága teszi lehetővé a változó ökológiai, gazdasági viszonyokhoz alkalmazkodó növénytermesztési technológiák fejlesztését. A kutatás során az agroökológiai megközelítést alkalmazzuk, amely nemcsak a produkcióra összpontosít, hanem a termesztési rendszer fenntarthatóságára is.
A tartamkísérletek adatbázisa lehetővé teszi szimulációs modellek használatát a szemtermés, a biomassza produkció, és az egyes növénytermesztési tényezők (öntözés, műtrágyázás, talajművelés, növényszám) hatását illetően, emellett segítséget nyújt a növény és a környezet kapcsolatrendszerének jobb megértésében. A modellek segítségével vizsgáljuk a növény növekedését, a környezet és a termés közötti kapcsolatrendszer (talaj-növény-klíma kölcsönhatások) elemeit. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk az egyes genotípusok genetikai koefficiensek megállapítására:  P1: a juvenilis fázis végéig szükséges effektív hőösszeg (˚C nap-1), P2: nappalhossz érzékenység; 12,5 óránál hosszabb megvilágítás esetén a címerkezdemény inicializációjának késését adja meg (0-1, nap h-1), P5: 8 ˚C bázishőmérséklet feletti hőösszegszükséglet a nővirágzástól a fiziológiai érettségig (˚C nap-1), G2: potenciális szemszám egy csövön, G3: a szemtelítődés potenciális sebessége optimális körülmények között a szárazanyag-beépülés lineáris szakaszában (mg nap-1 szem-1).
Tanulmányozzuk a különböző genotípusú fajták esetében a klímaérzékenység és termőhelyi feltételekhez való alkalmazkodó képesség fiziológiai hátterét, a fiziológiai plaszticitás és környezeti tolerancia változatosságát. Meghatározzuk a növények fotoszintézis teljesítményében, valamint a vízforgalmi folyamatokban fellépő változások összefüggéseit.
Az alapkutatási eredményeink felhasználásával fejleszthetők a fajtaspecifikus termesztéstechnológiák. A tudományos eredmények lehetővé teszik a termőhelyre leginkább megfelelő fajták, hibridek kiválasztását, megismerve azok természetes tápanyaghasznosító képességét, műtrágya- és öntözővíz reakcióját, ezáltal lehetővé válik környezetbarát, integrált, agronómiailag és ökonómiailag hatékony komplex modell-technológiák kidolgozása és ezt követően gyakorlati adaptációja.
 
Referenciák:
Megyes A, Rátonyi T, Sulyok D, Huzsvai L, Deák L. Öntözés hatása a talajdegradációs folyamatok alakulására szántóföldi körülmények között. In: Varga L. (szerk.) XXXIII. Óvári Tudományos Nap. "A magyar élelmiszergazdaság jövője a kap reform tükrében". Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, pp. 43–48. (2010) (ISBN 978-963-9883-55-0)
Ványiné Széles A.Evaluation of the level of N supply in maize hybrids at different nutritional levels. Acta Agronomica Hungarica 58: pp. 89-94. (2010)
Ványiné Széles A, Megyes A, Nagy J. Vetésidő és az évjárat hatása a kukorica hibridek terméshozamára és a minőségére. Növénytermelés 59:(4) 63–88. (2010)
Víg R, Dobos A, - Molnár K, Nagy J. Természetes alapanyagú lombtrágyák hatékonysága szabadföldi kísérletekben: I. Kukorica (Zea mays L.). Növénytermelés 59: (4) pp. 89–105. (2010)
Dobos A., Víg R., Molnár K., Nagy J. (2011): Természetes alapanyagú lombtrágyák hatékonysága szabadföldi kísérletekben: II. Burgonya (Solanum tuberosum L.). Növénytermelés, 60.1: 27–42
Molnár K, Víg R, Dobos A, Nemeskéri E. 2011. The crop condition and productivity of green pea and green bean under extreme water supply. Növénytermelés 60: 369–372. (2011)
Ványiné Széles A, Megyes A, Nagy J. Effect of N fertilisation on the chlorophyll content and grain yield of maize in different crop years. Növénytermelés 60: 161–164. (2011)