Humán papillomavírus- és társfertőzések

Vezető: 
Dr. Kónya József
Tagok: 
Prof. Hernádi Zoltán
Tagok: 
Dr. Veress György
Tagok: 
Dr. Majoros László
Tagok: 
Oraveczné Gyöngyösi Eszter

 


A kutatócsoport rövid bemutatása:
A kutató csoport egyik része (HZ, KJ, VGy) a papillomavírusok molekuláris epdemiológiája és expressziós szabályozása területén rendelkezik sokéves tapasztalattal, míg a másik fele (ML) a Candida gombás fertőzések tapasztalt szakértője
 
A kutatás célja:
 
-          A papillomavírus kutatási területet a jelenlegi állapothoz képest az alábbi tevékenységekkel bővítjük: A leggyakrabban előforduló és emiatt prototípusként, modellként vizsgált HPV 16 típuson végzett megfigyeléseinket kiterjesztjük a többi onkogén típusra, amelyek kritikus szakaszaiban, a promoterben és a virális onkogénekben variáns szekvenciákat keresünk. Tranziens transzfekciós kísérletekben hasonlítjuk össze a promoter variánsok transzkripciós aktivitását, ill. a különböző onkogén variánsok hatását celluláris gének (pl. survivin, involukrin) transzkripciós aktivitására. (I. téma)
 
-          Új kutatási témaként vezetjük be a többrétegű hámmal fedett genitális és oropharyngeális nyálkahártyákon előforduló patogének hatását a hám autokrin szabályozására és az intracelluláris kórokozók (pl. HPV, Herpesviridae) aktivitására. (II. téma)
 
 
Eddigi eredmények:
 
-          A humán papillomavírus 31 típus LCR (Long Control Region) szekvencia variánsainak funkcionális analízise:
HPV 31 LCR izolátumok nukleinsav szekvenálása, variánsok klónozása expressziós vektorokba
A variánsok expressziós aktivitása funkcionálisan is különbözik
-          Humán herpeszvírus 6 és Epstein-Barr vírus aktivitása nyálkahártyára lokalizálódó gyulladásokban
 
Várható eredmények:
 
A papillomavirális onkogének direkt és indirekt hatását közvetítő mechanizmusok feltárása intervencióra alkalmas molekuláris célpontok azonosítását segíti elő. Az előrehaladott megbetegedésekben a vírusfertőzött sejtek aktív részvételéről és a kórfolyamatban betöltött mechanizmusáról várunk új eredményeket A sejtvonalakon in vitro és a kísérleti állatokban in vivo kapott eredményekből az extracelluláris lokális és szisztémás fertőzéseknek a vírusfertőzések aktivitását befolyásoló hatásaira lehet következtetni.