Rosszindulatú daganatos megbetegedések serdülő és fiatal felnőttkorban

Vezető: 
Prof. Dr. Kiss Csongor
Tagok: 
Prof. Dr. Udvardy Miklós
Tagok: 
Prof. Dr. Szántó János
Tagok: 
Dr. Szegedi István
Tagok: 
Dr. Molnár Anna Éva
Tagok: 
Prof. Dr. Nagy Kálmán
Tagok: 
Dr. Kelemen Ágnes
Tagok: 
Dr. Radványi Gáspár
Tagok: 
Dr.Nagy Zsolt
Tagok: 
Dr Szász Róbert

A kutatócsoport rövid bemutatása: A kutatócsoport a DE OEC Gyermekgyógyászati Intézet Gyermekhematológia Onkológia nem önálló Tanszék, a Belgyógyászati Intézet Hematológia Tanszék és az Onkológia Tanszék összefogásával létesült.
 
A kutatás célja: Felmérjük a DE OEC- betegellátó egységeiben az elmúlt 10 év folyamán gondozott serdülő- és fiatal felnőtt korú daganatbetegségek spektrumát és kórlefolyását. Különös figyelmet fordítunk az akut limfoblasztos leukémia, a limfómák, a csirasejtes daganatok valamint az emlő tumorok vizsgálatára. A fenti négy entitásban elemezzük a betegségek rizikótényezőit és összehasonlítjuk azokat, valamint a kórlefolyást jellemző paramétereket a fiatalabb és idősebb korosztály hasonló adataival. Az akut limfoblasztos betegségben új, a serdülő és fiatal felnőtt korú betegcsoport igényeinek legmegfelelőbb kezelési protokollt fejlesztünk. Tanulmányozzuk a betegség molekuláris patofiziológiáját új, pontosabb rizikócsoportok illetőleg biológiai terápiás célpontok azonosítása érdekében.
 
Eddigi eredmények: Debrecen és Miskolc gyermek- és felnőtt hematológiai központjaiban 1999-2009 között kezelt 38 beteg (9 nő és 29 férfi; 14-29 év) adatainak retrospektív elemzése során vizsgáltuk a betegség rizikótényezőit és kórlefolyását.
 A betegek között 20 serdülő (≤18 év), 18 fiatal felnőtt volt. A > 18 éves betegeket felnőtt osztályok kezelték felnőtt protokollok szerint, a serdülők közül 18-at gyermekosztályokon, gyermekkori protokollokkal, 2-őt felnőtt osztályon kezeltek. A fiatal felnőtt csoportban kisebb volt a B-sejt progenitor ALL aránya. A genetikai vizsgálatok a fiatal felnőtt begek csoportjában hiányosak voltak. A felnőtt protkollal kezelt begek közül 8/20, a gyermek protokoll szerint betegek közül 11/18 él.
AZ SFF ALL kórlefolyása rosszabb a gyermekkori ALL-nél. A vizsgálati csoporton belül a gyermekgyógyászati protokoll szerint kezelt betegek között volt nagyobb a túlélők aránya. Eredményeink és a szakirdoalmi adatok alapján javaslatot teszünk az ALL-ben szenvedő SFF korcsoport korszerű kivizsgálására és gyógykezelésére. (kézirat beküldve)
 
Várható eredmények: Pontosan megismerjük a korosztály daganatos betegségeinek megoszlási gyakoriságát, amely reprezentálja a regionális epidemiológiai helyzetet. Meghatározzuk, hogy a korcsoport egyes daganatos megbetegedéseinek kórlefolyása eltér-e és ha igen milyen mértékben a fiatalabb illetőleg idősebb generációk hasonló megbetegedésétől. Jelentős – kedvező vagy kedvezőtlen – eltérések esetén keressük azokat az okokat, amelyek segítségével javítható a korosztály daganatos betegeinek gyógyulási aránya. Előzetes eredményeink szerint az ALL kórlefolyása ebben a betegcsoportban kedvezőtlen, különösen, ha a betegek felnőttkori ALL protokollok szerinti kezelést kaptak. Ezért új, életkor-specifikus protokollt dolgozunk ki, amely javítja a gyógyulási eredményeket. Egyúttal olyan új molekuláris eltéréseket jellemzünk és ismerünk meg, amelyek hozzájárulnak a betegség jobb megismeréséhez, a kezelés hatékonyságának emeléséhez.