Állati eredetű funkcionális élelmiszerek fejlesztése

Vezető: 
Dr. Jávor András, egyetemi tanár, intézetvezető
Tagok: 
Dr. Prokisch József, egyetemi docens
Tagok: 
Dr. Kusza Szilvia tudományos munkatárs
Tagok: 
Dr. Czeglédi Levente egyetemi adjunktus
Tagok: 
Dr. Vass Nóra tudományos segédmunkatárs
Tagok: 
Oláh János tudományos segédmunkatárs
Tagok: 
Gulyás Gabriella PhD hallgató

A kutatócsoport rövid bemutatása: A kutatócsoport élelemiszerfejlesztő, analitikai, molekuláris biológiai laboratóriumokkal rendelkezik. A termékelőállítással és fejlesztéssel kapcsolatos kísérletek az egyetem tangazdaságában és külső partnercégeknél folynak (sertés, szarvasmarha). A kísérleti tangazdaságban a kutatások irányvonala a juh és baromfi fajok tenyésztési, takarmányozási és speciális termékelőállítási vizsgálatok. A laboratóriumok eszközellátottsága biztosítja a szaporodásbiológiai, genetikai és proteomikai munkákhoz szükséges műszereket, infrastruktúrát. Az analitikai labor a hatóanyag ellenőrzést, annak élő szervezetbe, illetve termékbe történő beépülését vizsgálja.
 
A kutatás célja: Az alapkutatás célja az állati eredetű, egészségvédő, hozzáadott értékkel rendelkező élelmiszerek és élelmiszeralapanyagok fejlesztése, az előállítás genetikai és élettani hátterének kutatásával.
 
Eddigi eredmények: Kidolgoztuk a nanoszelén, a lactomicrosel ipari előállításának technológiáját, elkészültek az első termékek: a szelénnel és kalciummal dúsított gomolyatúró és a szelénnel dúsított joghurt. Toxicitási kísérletben hasonlítottuk össze a Lactomicrosel és más szelénformák mérgező hatását egereken. Kimutattuk, hogy a Lactomicrosel a legkevésbé túladagolható szelénforma, ugyanakkor a biológiai felvehetősége az egyik legjobb.

A tej és tejből készült élelmiszerek DNS alapú vizsgálatához optimalizáltuk a mintaelőkészítést, PCR reakciókat teszteltünk a genom különböző szakaszaira mind a faj, mind a fajták SNP alapú leírásához. A fajtaeredményeket fenotípusosan is kifejeződő génekre alapoztuk. Jelenleg több Magyarországon tenyésztett fajtára jellemző SNP-t ismerünk.

Szakirodalmi adatok és előkísérleteink alapján több kezelésben beállítottuk a takarmányozási kísérletet sertéssel. A test zsírsavösszetételének megváltoztatását, a faj emésztési sajátosságait figyelembe véve, lenmag alapú kiegészítéssel biztosítottuk. A kísérlet során a fenotípusos változásokat felvételeztük, a hízlalások állategészségügyi kontroll mellett folytak, a vágóhídi értékelés megtörtént. Az expressziós vizsgálatokhoz a minták optimalizását a rendelkezésre álló rendszerre elvégeztük.
 
Várható eredmények: Nanoszelén tartalmú tejtermékek kifejlesztése és előállítása, melyek antioxidáns hatása igazolt, ismert a nanoszelén részecskemérete és a biológiai aktivitása közötti összefüggés. Mérési eljárást dolgozunk ki a nanoszelén érzékeny mennyiségi meghatározására tejtermék mintákból.
Tej és tej alapú élelmiszerek (fajspecifikus, illetve egészségvédő tulajdonsággal rendelkező termék) eredetigazolása. Olyan genetikai vizsgálaton alapuló metodikát fejlesztünk és tesztelünk, melynek alkalmazásával a tejből és a tejtermékekből kivont DNS speciális szakaszának szekvenciája alapján nagy bizonyossággal meghatározható a terméket előállító faj (szarvasmarha, juh, kecske), illetve fajta (szarvasmarha). A metodika a termékvédelemben, az eredet ellenőrzésében olyan eredményeket hozhat, melyek számottevően hozzájárulhatnak egy összetett genetikai alapú rendszer kidolgozásához.
Az omega-3 és omega-6 telítetlen zsírsavakat kedvező arányban tartalmazó hús előállítása során lejátszódó fehérjeexpressziós változások megismerése a funkcionális állati termék előállításának megértését szolgálja. Az állati szervezetben lejátszódó molekuláris változásokat több szövettípusban vizsgálva a takarmány zsírsavösszetételének megváltoztatása által indukált eltéréseket jellemezzük.