Multimodális képalkotás

Vezető: 
Dr. Berényi Ervin
Tagok: 
Dr. Balkay László
Tagok: 
Béres Mónika
Tagok: 
Dr. Jakab András
Tagok: 
Dr. Lánczi Levente István

A kutatócsoport rövid bemutatása:
Kutatócsoportunk elsődlegesen a Föld mágneses terén működő Terranova efMRI berendezéssel végez kísérleteket, emellett speciális mérési és képfeldolgozási eljárások kidolgozását is végzi. Kutatócsoportunkat az OLKD Tanszék keretein belül Dr. Berényi Ervin egyetemi docens vezeti, a kutatásokat két PhD hallgató – Dr. Jakab András és Dr. Lánczi Levente István –, valamint egy radiográfus hallgató – Béres Mónika – végzi. A kutatásokban részt vesz a Nukleáris Medicina Intézet Dr. Balkay László vezetésével.
 
A kutatás célja:
Kutatási célkitűzésünk egyrészt az alacsony térerejű NMR/MRI technikában rejlő, eddig kevésbé ismert lehetőségek feltárása és gyakorlati alkalmazása. Emellett olyan fantomrendszer megalkotása, mellyel az alacsony és magas térerejű MR vizsgálatok, valamint egyéb 3D képalkotó eszközök vizsgálati eredményei egységesen validálhatók, összehasonlítók. MRI kontrasztanyagok fejlesztésében való részvétel és együttműködés a Szervetlen- és Analitikai Kémiai Tanszékkel. Továbbá a Terranova efMRI készülékre alapozva olyan oktatási rendszer és felület kifejlesztése, mely az MRI oktatás egyik pillérévé válhat a graduális és posztgraduális képzésben egyaránt. 
További célul tűzzük ki, olyan fantomok és képfeldolgozási lejárások kidolgozását, amellyel a rendelkezésünkre álló orvosi képalkotó eszközökkel (MRI, efMRI, CT, PET, SPECT) nyert eredmények együttes kiértékelésének pontossága javul
 
Eddigi eredmények:
Az elmúlt évben a DE OEC területén folyó felújítási munkálatok miatt tanszékünk oktatótevékenységei és kutatócsoportjai is ideiglenes elhelyezést nyertek a Klinikatelep különböző épületeiben. Tovább nehezítette a kutatócsoportunk működését az a tényező, hogy a Terranova efMRI készülék beállításához alacsony elektromágneses háttérzajú környezet szükséges, mely a Tanszék jelenlegi oktató- és irodahelyiségeiben nem áll rendelkezésünkre. 2011 tavaszától működik zavartalanul a berendezés az Oktatási Központ tetőterében, az építkezési-felújítási munkálatok idejére a Hallgatói Önkormányzattól megkapott helyiségben. A mérések pontosságát segíti a 2011. február során egyedileg legyártatott alumínium árnyékoló doboz is.
Jelenleg 1D és 2D képalkotást, a szekvencia beállítások optimalizálását és standardizálását végzi kutatócsoportunk. Mindemellett elkezdődött biológiai rendszerek alacsony térerőn történő relaxometriás vizsgálata is.
Külön figyelmet fordítunk a készülék oktatási potenciáljának a kiaknázására. A 2010-es Kutatók Éjszakáján harminc fős hallgatóságnak mutattuk be a készüléket és a mérések eredményeit. A 2011-es Kapcsolat Napja rendezvényén közel 200 fős hallgatóság ismerhette meg a Terranova efMRI berendezést és a kutatócsoport eddigi munkáját. A 2011. március 3-7. között megrendezett „European Congress of Radiology”-n kutatócsoportunk tagja, Dr. Lánczi Levente István számolhatott be a tanszéken folyó MRI oktatásról, melynek zászlóshajója a Terranova efMRI berendezés, és a rajta végzett kísérletek. A 2010/11 tanévben a tanszék szabadon választható kurzus keretében először hirdette meg „A mágneses magrezonanciás képalkotás elmélete és gyakorlata” című tárgyat, melyen az oktatás gyakorlati része a Terranova efMRI készülék interaktív használatával folyik, építve kutatócsoportunk eredményeire.
A képfeldolgozás területén két témában haladtunk előre: (i) speciális fantommal végeztünk vizsgálatokat három különböző 64 szeletes CT-n, majd kvantitatív összehasonlítottuk a három képalkotó eszközt. (ii) a PET technikai területén a minimálisan detektálható halmozások becslését próbáltuk meg pontosítani. Mindkét munkáról a Magyar Orvosfizikai Társaság XVI. Konferenciáján (Budapest, 2010. szeptember 24-25.) előadás formájában is beszámoltunk.  
 
Várható eredmények:
Remélhetően a a Terranova efMRI berendezés a jelenlegi helyén és később a Tanszék felújított épületében is optimálisan üzemel majd, ezáltal lehetővé válik a folyamatos kutatómunka, melynek során ki tudjuk fejleszteni a célkitűzésekben említett fantomrendszert és vizsgálni tudunk MRI kontrasztanyagokat is. A vizsgálatokhoz a megfelelő szekvenciákat is optimalizáljuk. A kísérletek során megszerzett tapasztalatokat integrálni tudjuk az oktatásba is. A kifejlesztett képfeldolgozó eljárások hatékonyan fogják segíteni, mind a további kutatási feladatokat, mind az orvosi diagnosztikai munkát.