Viselkedésökológiai Kutatócsoport

Vezető: 
Dr. Barta Zoltán
Tagok: 
Bán Miklós
Tagok: 
Gyuris Enikő
Tagok: 
Schmidt Júlia
Tagok: 
Tökölyi Jácint
Tagok: 
Vágási István Csongor
Tagok: 
Dr. Végvári Zsolt

 
A kutatócsoport rövid bemutatása: A Viselkedésökológiai Kutatócsoport kutatásai során két fő területre koncentrál. Egyrészt, vizsgáljuk az élőlények közötti viselkedési interakciók evolúcióját: mikor és hogyan alakulhat ki az egyedek közötti „önzetlen” együttműködés, miért és milyen körülmények esetén érdemes inkább a társak kihasználására koncentrálni, mi és hogyan stabilizálja a szülők közötti kapcsolatot az utódgondozás során. Másrészt, tanulmányozzuk a különböző környezeti viszonyok között optimális életmenet stratégiákat (pl. utódokba való befektetés mértéke, szaporodás ideje), illetve a természetes és ember okozta környezeti változások hatását az élőlények viselkedésére, különös tekintettel az egyre inkább valószínűsíthető klímaváltozásra. A Kutatócsoport külön erőssége a teoretikus és empirikus vizsgálatok integrálása.
 
A kutatás célja: Egyrészt, különböző modellrendszereken vizsgáljuk a kooperáció és az állati konzisztens viselkedés („személyiség”) evolúcióját. Másrészt, elméleti modellekkel és növények és madarak fenológiai adatainak ellemzésével vizsgáljuk napjaink klímaváltozásának biológiai hatásait.
 
Eddigi eredmények: Kutatásaink során kimutattuk, hogy a belső állapoton alapuló szabályozás jelentős szerepet játszhat a kooperáció kialakulásában. Vizsgálatainkból az is kiderült, hogy a verőköltő bodobácsok konzisztens viselkedéssel (személyiséggel) rendelkeznek, valamint a személyiségjegyek követik az egyedek életmenet stratégiáját: aki bátrabb annak kevesebb a veszteni valója. Verebeken kimutattuk, hogy a környezeti változások felgyorsulása kedvezőtlen hatással van a tollazati szignálok minőségére, gyengítve ezáltal az egyedek közötti kommunikáció hatékonyságát. A kakukk tojások alakjában földrajzi variabilitást találtunk.
 
Bán, M., Barta, Z., A. R. Munoz, F. Takasu, H. Nakamura & C. Moskát, 2011, The analysis of common cuckoo's egg shape in relation to its hosts' in two geographically distant areas. Journal of Zoology, in press.
Barta, Z., McNamara, J.M., Huszár, D.B., Taborsky, M., 2011, Cooperation among non-relatives evolves by state-dependent generalized reciprocity. Proceedings of the Royal Society B 278 843-848.
Gyuris, E., Feró, O., Tartally, A., Barta, Z., 2011, Individual behaviour in firebugs (Pyrrhocoris apterus). Proceedings of the Royal Society B 278 628-633.
Vágási, C.I., Pap, P.L., Barta, Z., 2010, Haste Makes Waste: Accelerated Molt Adversely Affects the Expression of Melanin-Based and Depigmented Plumage Ornaments in House Sparrows. PLoS ONE 5 e14215.
 
Várható eredmények:
Modelleinkkel kimutatjuk, hogyan hat a klimaváltozás a madarak szaporodására és a környezeti tényezők előrejelző értékére.
 
Tökölyi J, McNamara, JM, Houston, AI, Barta, Z, major revision, Timing of avian reproduction in unpredictable environments. Evolutionary Ecology.
 
McNamara JM, Z Barta, M Klaassen, S Bauer, in prep., The optimal timing of activities under environmental changes.