Újszülött-, és gyermekkori érbetegségek. A hemoxigenáznak és a ferritinnek, mint protektív stressz fehérjéknek szerepe intenzív ellátást igénylő újszülöttek és gyermekek akut és krónikus betegségeiben

Vezető: 
Prof. Dr. Balla György

A kutatócsoport rövid bemutatása
            Kutatólaboratóriumunk számos módszer kivitelezésére alkalmas. DNS elemzések, szekvenálás beállítása most van folyamatban. RNS minták vizsgálatát évtizedek óta végezzük, Northern analysis mellett quantitatív rt-PCR rutin módszer. Fehérje analysis Western blott módszerrel, ELISA-val, chemiluminestentiával, aktivitás méréssel történnek. Zsírsav analysist HPLC-vel végzünk. Ezeken túl folyik a sejttenyésztés, DNS, RNS, fehérje, lipid izolálás, számos biokémiai módszer. Természetesen e munkaterv segítségével igyekszünk a kutatás infrastruktúráját megőrizni, műszereket javítani, pótolni, lehetőség esetén fejlesztetni.
            A klinikai kutatás feltétele a helyes betegszelekció, nyilvántartás és mintakezelés. Amennyiben szükséges, etikai engedélyek és szülői beleegyezés esetén fogjuk ezeket a vizsgálatokat végezni. Minták lehetnek vér, légúti váladék, hámsejtek, vizelet, köldökzsinór és köldökzsinór-vér.
            Az adatok elemzése biostatisztikai módszerekkel történik, közlésük nemzetközi tudományos folyóiratokban.
 
A kutatás célja:
Az alapkutatás főbb kérdései: Sejtkultúrákon, elsősorban vasculáris endotheliumon van-e szoros kapcsolat a hem-stressz, a hemoxigenáz-ferritin rendszer és növekedési faktorok, mint például a vascular endothelial growth factor, az insulin-like growth factor-1 között. Sejtkultúrákon létrehozott akut és krónikus szakoknak mik a jellemzői – az egyes fehérjék szintézisének mi a mintázata. A mintázatot gén-, mRNS expresszió és degradáció, fehérjeszintézis szintjén is követni kívánjuk. Több gén együttes indukciójának követését is tervezzük, ahol a sejtkultúra elsősorban vaculáris endothelium, az induktor a hem-stresszt előidéző faktorok és az oxidált lipidek. Az előnyös mintázatok eléréséhez exogén- és endogén induktorok, szupresszorok bevetését tervezzük.
 
Eddigi eredmények:
            Kutatócsoportunk a koraszülöttek oxigéntoxicitásával is foglalkozik, hiszen számos akut és krónikus betegségük pathogenezisében szerepet játszik a szabadgyöktoxicitás. A krónikus utóbetegségek akut fázisa közvetlenül a megszületés pillanatában kezdődik, így a retinopathia prematurorum, a bronchopulmonális dysplasia, az intraventriculáris vérzés, periventriculáris leukomalacia, nyitott ductus arteriosus, a necrotizáló enterocolitis klinikai lefolyása elsősorban az adott terület ér-, epithelium- és szervkárosodása alapján két szakaszra osztható. Az akutban a stressz okozza a károsodást, a krónikusban pedig a túlreagáló stressz adaptáció lehet pathológiai tényező. Szerencsés stratégia lenne a következő ténykedések bevezetése: a károsító stressz faktorok eliminálása, a védelmi stressz reakció korai-, időelőtti indukciója, a krónikus fázis kórosan fokozott stressz reakciójának mérséklése. Hogy ezt megtehessük, a stressznek és a hemoxigenáz-ferritin rendszernek, mint stressz reakciónak az állapotát kell jellemeznünk az egyes betegségekben, azok klinikai stádiumaiban.
            A koraszülöttekhez hasonlóan számos intenzív ellátást igénylő gyermek esetében feltételezhető a stressz adaptáció indukálásának előnye. Itt fontos terület a ventilátor indukálta tüdőbetegség, a hemolysis okozta vesekárosodás, a disszeminált intravasculáris coagulatio okozta diffúz vasculáris lézió és többszervi elégtelenség, az infekció okozta capillary leak syndroma.
            Az akut és krónikus tüdőbetegségek klasszikus példái a stressz és stressz adaptáció jelenségnek. Itt klinikai bizonyítékokat kell gyűjteni a hemoxigenáz-ferritin rendszer jelenlétére, szerepére.
            A kutatás fontos eleme az életminőség mérés, hiszen a legfontosabb mérőszám a betegségmentes túlélés, annak objektív és szubjektív paraméterekkel történő mérésével. Ezért az ezen a területen nagy tapasztalatokat szerzett szakembereket is bevonunk a programba.
 
Várható eredmények:
            Koraszülöttekben megismerjük a hemoxigenáz-ferritin rendszer viselkedését az egyes betegségek akut és krónikus szakaszában.
            Koraszülöttekben információt kapunk a gyulladás, a növekedési faktorok és a stressz adaptáció kapcsolatáról.
            Mutáció analysises vizsgálatokkal információt kaphatunk a hemoxigenáz-ferritin rendszer és koraszülöttek szabadgyök betegségeinek kapcsolatáról.
            Sejtkultúrákon adatokat kapunk a potenciális terápiás lehetőségekről, azaz előnyösen befolyásolható-e a stressz adaptáció, a növekedési faktorok és az inflammáció viszonya.
            Intenzív ellátását igénylő súlyos gyermek betegeken milyen állapotban van a hemoxigenáz-ferritin rendszer, van-e klinikai relevanciája annak, hogy indukáljuk azt.
            Az életminőség vizsgálatok helye az intenzív koraszülött- és gyermekellátásban, hosszabb időperiódus során a stressz és stressz adaptáció mérhető módon hat-e az életminőségre.