Daganatprogresszió genetikai markerei

Vezető: 
Dr. Balázs Margit egyetemi tanár
Tagok: 
Dr. Emri Gabriella
Tagok: 
Ecsedi Szilvia
Tagok: 
Vízkeleti Laura
Tagok: 
Kiss Timea
Tagok: 
Koroknai Viktória

A kutatócsoport rövid bemutatása: A kutatócsoport több éve foglalkozik a daganatok kialakulása és progressziója hátterében álló genom és génexpressziós eltérések vizsgálatával. Kiemelt kutatási területe - mely közel 15 éves múltra tekint vissza - az agresszív metasztázisképző tulajdonságú humán melanoma malignum progresszióját meghatározó genetikai markerek azonosítása. Eddigi vizsgálataink során a molekuláris genetika legújabb sejtszintű (fluoreszcencia in situ hibridizáció: FISH,) és „nagyáteresztőképességű” (high-throughput) módszereit (komparatív genom hibridizáció: array CGH, génexpressziós vizsgálatok: Affymetrix microarray) alkalmazva számos, a melanoma progresszióval összefüggő kromoszómaszintű és génexpressziós változást azonosítottunk.
 
A kutatás célja: Olyan genetikai markerek és génexpressziós eltérések azonosítása, melyek alkalmazásával pontosítható a daganatok molekuláris eltéréseken alapuló osztályozása, ami a pontosabb diagnózis és célzott terápia kiválasztása szempontjából meghatározó jelentőségű. Vizsgálatainkat azokra az adatokra tervezzük, melyeket primer melanomák globális génexpressziós mintázatának meghatározása során kaptunk. A génexpressziós változások hátterében álló genom eltérések kiderítésére tervezzük:
-       A gén amplifikációk és deléciók közül az mRNS szint változását eredményező kromoszómális eltérések sejtszintű analízisét FISH-el. Továbbá a fehérje expresszió mértékének kimutatását immunhisztokémiai módszerekkel melanoma szöveti mikroarray rendszeren.
-       Illumina Microarray alkalmazása, mely lehetővé teszi közel 1000 egyedi gén promoter, összesen 1500 CpG pontjának azonos körülmények között történő vizsgálatát.
 
Eddigi eredmények: Eredményeink szerint a 7q31-es lokusz kópiaszám eloszlása mind a primer daganatokban, mind melanoma metasztázisokban heterogén. A sejtenkénti átlagos 7q31 kópiaszám szignifikánsan magasabb (p< 0,05) a kedvezőtlen prognózissal jellemezhető betegek mintáiban (metasztázis képzés, kifekélyesedett felszín, idősebb kor). Génexpressziós kísérleteink szerint a TES (testis derived transcript: 7q31.2) mRNS szint csökken az áttétképző primer daganatokban, viszont ennek mértéke erősen függ az áttétképzés helyétől (p= 0,011). Korábban ennek a génnek a szerepére irányuló kísérleteket még nem folytattak. A fokozott CAV1 expresszió mind mRNS (p< 0,05) mind pedig fehérje (p< 0,05) szinten jelentős mértékben asszociált a primer daganatok Breslow vastagságával, ami alátámasztja a melanoma sejtek inváziójában betöltött lehetséges szerepét. Sejtvonalakon végzett kísérleteink a fehérje kettős szerepére utalnak a melanoma progresszió során. Ennek pontos értelmezésére további sejtvonalakon végzett kísérleteket tervezünk (Vízkeleti L. et al. Frontiers in Bioscience 2011. accepted for publication.).
 
Várható eredmények: Az eredmények klinikai alkalmazásával lehetőség nyílhat új, a melanomák diagnózisát pontosító genetikai markerek azonosítására. A molekuláris jelátviteli útvonalakban szerepet játszó eltérések azonosítása új terápiás célpontok azonosítását eredményezheti.