Roma népesség egészségi állapot felmérése

Vezető: 
Dr. Ádány Róza egyetemi tanár
Tagok: 
Dr. Kósa Karolina
Tagok: 
Dr. Sándor János
Tagok: 
Kornyiczki Ágota

 

Kutatás előzményei: 2004-ben Észak-Kelet-Magyarország roma lakossága körében egészségmagatartás felmérést végeztünk, melynek keretében feltártuk, hogy úgy az egészségi állapot megítélése, mint az egészségmagatartás vonatkozásában a roma lakosságot jellemző mutatók jelentősen eltérnek kedvezőtlen irányba az általános magyar populációt jellemző adatoktól (Kósa, K., Ádány, R.: Epidemiology, 18, 290-299, 2007; Kósa, Zs. et al.: Am. J. Public Health,97, 853-859, 2007)
 
Kutatási célkitűzések: Jelen vizsgálat célja a legmagasabb lélekszámú roma népességgel bíró észak-keleti országrészben a roma lakosság egészségi állapotának felmérése, az egészség-problémák azonosítása és rangsorolása. Az egészségfelmérés tartalma: (1) nem és kor, foglalkoztatottság, iskolázottság, dohányzási szokás, rutin fizikális vizsgálat, (2) ismert betegségek (a BNO X. osztályozás alapján) (3) testtömeg, testmagasság és derék-körfogat (4) testtömeg index (BMI), (5) vérnyomásmérés, (6) vérvétel laboratóriumi vizsgálatokra (éhomi vércukorszint, a zsíranyagcserét jellemző paraméterek közül, a totál koleszterin, a triglicerid és a HDL-koleszterin szérumszintjének meghatározása, népbetegségekre hajlamosító genetikai polimorfizmusok gyakorisága), (7) a metabolikus szindróma fennállásának megállapítása vagy elvetése IDF kritériumok alapján. Az elemzés során (Stata 6.0 programmal) kor és nem szerinti rétegezést is végzünk. Az adatok az általános magyar populációt jellemző adatokkal (KSH, HMAP, metabolikus szindróma felmérés, polimorfizmus eloszlási adatok) kerülnek összevetésre. A roma lakosság betegségmintázatának meghatározása és az erre épített betegségmegelőzési és programok vezethetnek a magyar lakosság egészségi állapotának érdemi javításához.
A program másik fő iránya a telepeken élő romák egészségi állapotát meghatározó, és a társadalmi-gazdasági tényezőkkel nem vagy teljesen nem magyarázható kedvezőtlen egészségmagatartási mintázatok (igen korán kezdett, magas gyakoriságú dohányzás mindkét nemben, pszichoaktív szerek használata, energiadús, rostban szegény táplálkozás, stb) feltérképezése, valamint a telepeken élők társas támogatottságának és lelki egészségének, illetve ezeknek az egészségi állapottal való összefüggésének vizsgálata. Kiegészítő vizsgálatként érték- és attitűdvizsgálatra kerül sor, melynek célja a nagyon alacsony jövedelmi szinten élők tényleges értékpreferenciáinak feltárása.
Az 1985 óta zajló, hazánkban az országos Gyermekegészségügyi Intézet által koordinált Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2010. évi nemzetközi vizsgálatához csatlakozva telepszerű körülmények között élő iskoláskorúak (11 és 13 éves gyermekek) körében egészségmagatartás felmérést tervezünk. A vizsgálat célja, hogy a telepszerű körülmények között élő gyermekek egészségét a telepszerű környezet kontextusában vizsgálja. A vizsgálat az általános magyar 11 és 13 éves populáció körében paralel zajlik, így adott a lehetősége a roma telepeken élő 11 és 13 éves fiatalok egészségi állapotának és egészségmagatartásának összehasonlító jellemzésére.
 
Várható eredmények: A roma lakosság betegségmintázatának meghatározása és az erre épített betegségmegelőzési programok. A roma lakosság tényleges értékpreferenciáinak feltárása. A roma telepeken élő 11 és 13 éves fiatalok egészségi állapotának és egészségmagatartásának jellemzése a hasonló korú általános gyermekpopuláció mutatóihoz viszonyítva.