Új generációs hálózatok és számítási alkalmazások fejlesztése

Vezető: 
Dr. Végh János
Tagok: 
Dr. Sztrik János, DSc, egyetemi tanár
Tagok: 
Dr. Aszalós László, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Dr. Buchman Attila, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Dr. Orosz Péter, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Dr. Varga Imre, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Imrek József, PhD-hallgató
Tagok: 
Skopkó Tamás, PhD hallgató

Új generációs hálózatok és számítási alkalmazások fejlesztése

 A számítógépes hálózatok fejlődése napjainkban is töretlen, sőt gyorsuló ütemű. A már létező Internet fejlődése a gyorsabb technológiák, új szolgáltatások, megbízhatóbb protokollok, jobb szolgáltatás minőség, stb. irányába mutat. Emellett folyik a jövő internetjének kutatása is, ami a számítógép hálózatokon alapuló szolgáltatások egy teljes körű újragondolását és annak megvalósítását tűzte ki célul. Ennek megfelelően több fő kutatási irányon dolgoznak a csoport tagjai.

A műszeres kutatás/fejlesztés fő iránya saját kutatási bázisunk hardveres/szoftveres alapjainak jelentős kiszélesítése, nagyrészt saját fejlesztésekkel. A gyors hálózatok vizsgálata, monitorozása  hagyományos számítógépes hardver/szoftver eszközökkel egyre kevésbé lehetséges.  A hálózati jelfeldolgozás egyre közelebb kerül ahhoz, hogy nanoszekundum pontosságú időskálán dolgozzunk, a hagyományos megközelítésben viszont nem igazán lehet a mikroszekundum pontosságú időskálánál lényegesen nagyobb pontosságot elérni.  A kellően nagy pontosságú feldolgozás alapját az FPGA  (Field Programmable Gate Array) eszközök használata teremti meg. A Stanford egyetem fejlesztett ki egy eredetileg oktatási célra szolgáló olyan platformot (NetFPGA), amely korlátozottan kutatási célokra is alkalmas. A műszeres kutatásokat ennek a platformnak az 1 Gbites sebességű változatával kívánjuk megvalósítani; megfelelő, hálózati monitoring funkciókat ellátó szoftver fejlesztése útján. Ugyanakkor előkészítjük a következő generációs, a 10 gbites platformmal végzendő kutatásokat.
A hálózatok használati intenzitásának folyamatos növekedése következtében a hálózati eszközök terén végbement fejlődés időről időre szükségessé teszi, hogy felülvizsgáljuk a csomagkapcsolt hálózatok viselkedésére vonatkozó matematikai modellezési alapelveinket, illetve hogy az újabb eszközöknek megfelelő modelleket dolgozzunk ki. A sorbanállási elméletek alkalmazásával megvizsgáljuk az átmeneti (cache) tárolók, a nagyobb fizikai sebességű adatátvitel, stb hatását. Újabb, a technikai fejlődésnek megfelelő modelleket dolgozunk ki.
A hálózatok használatában egyre többször kell(ett) különféle trükköket bevetni, hogy meg tudjunk felelni a folyamatosan növekvő felhasználási igényeknek. Az ilyen igények kielégítése mellett folyamatos munka folyik világszerte az Internet teljes újragondolása, a "jövő internetje" fejlesztésének irányában is. Ezek a munkák a legkülönbözőbb területekről veszik az ötleteket, a gráfelmélettől a komplex rendszerek fizikáján át a társas kapcsolatok szociológiai elméletéig. Ennek a rendkívül széles területnek a kutatásába igyekszünk bevonni nem hálózat orientált kollégáinkat olyan módon, hogy a hálózat kutatásának forró területein felmerült kérdéseket a megfelelő szakterület eszközeivel megválaszolható kérdésekké fogalmazzuk át.
A pályázat keretében végzendő munka eredményeként várható
  • A gyors (néhány Gbit/s) hálózatok vizsgálatára alkalmas módszerek és eszközök kidolgozása
  • Új modellek megalkotása a véges forrású hálózatok viselkedésére vonatkozóan
  • Új ötletek közzététele a "jövő internetje" megvalósításával kapcsolatban

Az eredményeket főként a terület elismert külföldi folyóirataiban és magas szakmai értékű konferenciákon kívánjuk közzé tenni. A munkában jelentősen számítunk  doktoranduszi és graduális képzésben részt vevő hallgatók munkájára.