Anyagtudományi és orvosbiológiai diganosztika

Vezető: 
Dr. Szabó István, tanszékvezető egyetemi docens
Tagok: 
Dr. Csernátony Zoltán, klinikai igazgató
Tagok: 
Pálinlás Judit, PhD. hallgató
Tagok: 
Dr. Daróczi Lajos, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Soha Rudolf Ferenc, PhD. hallgató
Tagok: 
Tarek Mohamed, PhD. hallgató

 

Anyagtudományi és orvosbiológiai diganosztika
 
A roncsolásmentes és passzív detektáláson alapuló vizsgálati módszerek mind eszközeikben (beágyazott elektronikai, számítógépes jelfeldolgozás), mind elméleti módszereikben (jel és zajanalízis, stochasticus jelleg, nem-gaussi viselkedés, intermittencia) kapcsolódnak egymáshoz. A látszólag távoli területeken kialakult ismeretek átvitele gyakran vezet új felismerésekre, új módszerek meghonosodására. A kutatócsoport célja, hogy ezeket a kapcsolódásokat és az elmúlt évek során kialakított eszközrendszert és kutatási eredményeket kiaknázva új, elméletileg is megalapozott diagnosztikai módszereket tárjon fel.
 
1)    Mágneses detektáláson alapuló anyagvizsgálati módszer fejlesztése:
 
A mágneses doménfalmozgás és az anyagszerkezeti tulajdonságok összefüggésén alapuló méréstechnika lehetővé teszi, hogy mikroszerkezet átalakulásokra illetve törésmechanikai tulajdonságokra (szívós-rideg átmenet) következetni lehessen. Szisztemiatikus kísérleti vizsgálatainkat olyan elméleti és szimulációs modellekkel (diffúziós jellegű doménfalkinetika modellek) egészítjük ki, amely alapkutatási szinten is megalapozza ezeket a módszereket A hiszterésist mutató disszipatív rendszerek viselkedését a mágneses-martenzites anyagok esetén is folytatjuk, továbbfejlesztve és kiterjesztve a kutatócsoport által kidolgozott termodinamikai disszipációs modelleket.
 
2)    Mozgásanalízisen alapuló orvosbiológia diagnosztikai rendszerek fejlesztése.
 
Továbbfejlesztjük és kiterjesztve alkalmazzuk az inerciális (gyorsulás, perdület) mozgásérzékelőkön és az erőmérő eszközökön alapuló diagnosztikai rendszereket, amelyek a terápiás kezelés során illetve azt követően lehetővé teszik a fellépő változások objektív meghatározását. A kutatási program a kiterjedt adatgyűjtésre és a jelfeldolgozás során alkalmazott módszerek továbbfejlesztésére, automatizálására és optimalizálására irányulnak. Célkitűzés a vizsgálati eredményeket a szenzorok és a biomechanikai rendszer modellezésével való megalapozása.
 
Beszerzett eszköz (inerciális szenzor):