Orvosi és gyógyszerészeti célra alkalmas polimerbázisú nanokompozitok előállítása

Vezető: 
Dr. Kéki Sándor, tanszékvezető egyetemi tanár
Tagok: 
Dr. Bányai István, tanszékvezető egyetemi tanár
Tagok: 
Dr. Berka Márta, egyetemi docens
Tagok: 
Kéri Mónika, tudományos segédmunkatárs
Tagok: 
Serra Bendegúz, egyetemi tanársegéd
Tagok: 
Dr. Lázár István, egyetemi docens
Tagok: 
Bereczki Helga Fruzsina, tanszéki vegyész
Tagok: 
Dr. Deák György, egyetemi docens
Tagok: 
Dr. Kuki Ákos, főiskolai docens
Tagok: 
Dr. Nagy Lajos, egyetemi tanársegéd
Tagok: 
Dr. Nagy Miklós, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Dr. Nemes Sándor, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Dr. Zsuga Miklós, professor emeritus
 
Orvosi és gyógyszerészeti célra alkalmas polimerbázisú nanokompozitok előállítása
 
A munka során az orvosi-biológiai célra alkalmas poliuretánok szintézisét oldjuk meg. A hagyományos módszerekkel szintetizált poliuretánok mindig tartalmaznak elreagálatlan, mérgező komponenseket, ezért ezen komponensek eltávolítása és/vagy mellőzése az orvosi, gyógyszerészeti felhasználás szempontjából nélkülözhetetlen. A poliuretánszintézis során lehetőség nyílik biológiailag lebontható szegmensek bevitelére is
Ezen polimer mátrixok alkalmasak arra, hogy aerogélekkel kombinálva különleges tulajdonságú, akár biokompatibilis nanokompozitokat állítsunk elő. A nanokompozitokat a korábban kidolgozott módszerekkel (RET 006/2004), illetve más nanotechnológiai módszerekkel fogjuk előállítani. A nyitott cellás aerogélek kifejezetten alkalmasak monomerekkel való dópolásra, így még a szol-gél fázisban, illetve szilárd állapotban történő „in situ” együtt gélesítéssel, polimerizációval, vagy polikondenzációval interpenetrációs hálózatok (IPN) előállítására is lehetőség nyílik. Tanulmányozzuk a kis és közepes sűrűségű aerogélek monomerekkel, makromolekulákkal, nanorészecskékkel, illetve arra alkalmas gyógyszer hatóanyagokkal történő dópolásának lehetőségeit normál, illetve szükség esetén szuperkritikus körülmények között. Vizsgáljuk az előállított kompozitok tulajdonságait, valamint aerogél kompozitokból különböző hőkezelési ill. porozitást módosító eljárásokkal, polimerekkel történő bevonással javított optikai vagy mechanikai tulajdonságú, szabályozott felületi és kioldódási tulajdonságú, aerogél alapú új anyagok létrehozásának lehetőségeit.
Az előállított új anyagokat korszerű, TEM, NMR és MS módszerekkel jellemezzük. A tavalyi évben az NMR laboratóriumot szilárd mérőfejjel szereltük fel, így lehetővé vált szilárd anyagok, lágy anyagok és emulziók vizsgálata NMR-krio-porozimetriával, illetve hiperpolarizált 123Xe NMR-rel. Ezen anyagok TEM-tanulmányozása érdekében a Szilárdtest Fizikai Tanszékkel közösen ezen projekt keretében fejlesztjük a nemzetközi színvonalú elektronmikroszkópos laboratóriumot. A projekt során előállított anyagok tömegspektrometriás és egyéb vizsgálatait az Alkalmazott Kémiai Tanszéken lévő, korszerű laboratóriumban tanulmányozzuk.
Az eredményeket nemzetközi referált és hazai magyar nyelvű folyóiratokban publikáljuk. A kutatás során elért eredmények nemzetközi és hazai konferenciákon is bemutatásra kerülnek.