Nanorendszerek kialakítása titan implantátumok felületén

Vezető: 
Dr. Prof. Dr. Hegedűs Csaba, egyetemi tanár
Tagok: 
Dr. Daróczi Lajos, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Dr. Jenei Attila, egyetemi docens
Tagok: 
Bakó József, tudományos segédmunkatárs
Tagok: 
Dr. Katona Bernadett, rezidens
Tagok: 
Szalóki Melinda, PhD. hallgató
Tagok: 
Reszegi Viktória, technikai munkatárs

Nanorendszerek kialkítása titan implantátumok felületén
 
 
A polimerek felhasználása a fogászati gyakorlatban széles körben elterjedt és alkalmazásuk napjainkban is egyre tovább növekszik. Eddigi munkánk során olyan térhálós szerkezeteket szintetizáltunk, melyek alkalmasak lehetnek nanokompozitok alapját alkotó mátrixok létrehozásához. Létrehoztunk egy biodegradabilis nanokompozit rendszert (poli-γ-glutaminsav alapon) és vizsgáltuk az ebből történő hatóanyag kioldódás dinamikáját, citotoxikológiai-, illetve az alapvető duzzadási- és mechanikai tulajdonságait.
 
Jelen pályázatban azt a célt fogalmazzuk meg, hogy feltérképezzük a nanokompozit hidrogélek és bioaktív anyagok, pl. proteinek (BMP) interakcióját a fotopolimerizáció során, valamint célunk fullerén felületkezelt titán implantátum előállítása, mely felszínét ezen biodegradábilis polimer-bázisú nanokompozit hidrogéllel szeretnénk bevonni. Terveink között szerepel annak vizsgálata, hogy milyen kapcsolat van a plazma-, ion- és semleges molekulanyalábok által elérhető felületkezelés és réteg létrehozás technológiája, a képződött rétegek szerkezete, összetétele és stabilitása, valamint bioaktivitása között egy adott kiválasztott ion, vagy funkcionalizált fullerén esetén. A proteinek jelenlétét, illetve a felületekkel alkotott kölcsönhatását egy viszonylag újnak tekinthető eljárás segítségével kívánjuk tanulmányozni (FTIR-SPR), mely kifejezetten ilyen irányú vizsgálatok elvégzésére lett optimalizálva. A kísérlet záró szakaszában in vivo körülmények között kívánjuk tanulmányozni a biodegradábilis hidrogél, bidegradábilis nanokompozit hidrogél és a biológiailag aktív hatóanyaggal töltött hidrogél és nanokompozit kioldódási paramétereit, és hatékonyságát a csontképzés elősegítésében.