Kémiai vizsgálatok az orvosi képalkotó diagnosztikában használt fémkomplexek fejlesztésére

Vezető: 
Dr. Tóth Imre

A modern orvosdiagnosztikai célú képalkotás fontos eszköze a pozitron emissziós tomográfia (PET). A nagy érzékenységű módszer a jelen gyakorlat szerint főként 18F izotópot tartalmazó glükóz-készítményt (FDG) használ, de nagy érdeklődés mutatkozik más, fém-izotópot tartalmú, szelektív megkötődést mutató készítmények kifejlesztésére is. A számos szóba jöhető izotóp között a gazdaságosan, generátorból nyerhető 68Ga fontos szerepet játszik. Kutatócsoportunk nagy tapasztalatokkal bír a 13. főcsoport fémionjainak (Al(III), Ga(III), In(III) és Tl(III)) és más főcsoportbéli elemek (pl. Bi(III)) vizes oldatban mutatott viselkedésének kémiai vizsgálatában. 2010-ben jelent meg a Prága-i és Orlean-i egyetem kutatóival közös dolgozatunk, amiben a [Ga(DOTA)]- és egy bifunkciós modellvegyület, a DOTA-monoamid, Ga(III)-komplexeinek fizikai-kémiai paramétereit írjuk le.[1]
A legújabb eredményeink közül kiemelhetők az oldalláncban ill. a makrociklusban piridin gyűrűt tartalmazó ligandumokkal végzett vizsgálataink, melynek során meghatároztuk a Gd(III)-mal és néhány endogén fémionnal alkotott komplexek egyensúlyi állandóit, képződésük és bomlásuk kinetikai paramétereit, szerkezetüket és izomereik egymásba alakulásának mechanizmusát.[2]

Közlemények:

[1] V. Kubícek, J. Havlícková, J. Kotek, Gy. Tircsó, P. Hermann, É. Tóth, I. Lukes, Gallium(III) Complexes of DOTA and DOTA-Monoamide: Kinetic and Thermodynamic Studies, Inorg. Chem., 2010, 49(23), 10960-10969.
[2] M. Regueiro-Figueroa, B. Bensenane, E. Ruscsák, D. Esteban-Gómez, L. J. Charbonnière, Gy. Tircsó, I. Tóth, A. de Blas, T. Rodríguez-Blas, C. Platas-Iglesias, Lanthanide dota-like Complexes Containing a Picolinate Pendant: A Structural Entry for the Design of LnIII-based Luminescent Probes, 2011, Inorg. Chem., közlésre beküldve.