Bimodális kontrasztanyagok tervezése, előállítása és komplexeik fizikai-kémiai tulajdonságaik jellemzése

Vezető: 
Dr. Tircsó Gyula

A kutatási program során folytatjuk a Gd-tartalmú, az MRI kontrasztanyagokkal szemben támasztott sokoldalú feltételrendszer kívánalmainak eleget tevő, azaz nagy termodinamikai stabilitású, kinetikailag inert, nagy relaxivitású komplexek előállítását. A ligandumok célirányos tervezésével kétféle vizsgálómódszer (pl. MRI és optikai) együttes alkalmazását biztosító un. bimodális konztrasztanyagok fejlesztése is napirendre került. Mindemelett az inteligens (pH, pM (ahol M = Ca2+, Zn2+, Cu2+), enzim aktivitás stb.) kontrasztanyagok fejlesztése is folyik a kutatócsoportunkban. Ebben a témában egy, a hypoxiás regiókra szenzitív MRI kontrasztanyag fejlesztése történt a közelmúltban Dallas-i kutatókkal karöltve.[1]

Közlemény:

[1] F. A. Rojas-Quijano, Gy. Tircsó, E. Tircsóné Benyó, Zs. Baranyai, H. T. Hoang, F. K. Kálmán, P. K. Gulaka, V. Kodibagkar, S. Aime, Z. Kovács, A. D. Sherry, Synthesis and Characterization of a Hypoxia Sensitive Probe for MRI, 2011, közlésre beküldve.