Molekulakönyvtárak fejlesztése

Vezető: 
Dr. Patonay Tamás

A Molekulabank stratégiai fontosságú gyógyszerkutatási-fejlesztési projektek, a változatos biológiai hatással rendelkező vegyületek kutatása és hazai, valamint nemzetközi együttműködések szempontjából. Az alprogram célja a korábbi Regionális Egyetemi Tudásközpont pályázat keretében felállított Molekulabank vegyületkönyvtárainak bővítése, új alapstruktúrákkal való kiegészítése. Alapvető elem, hogy fenntartsuk a jelenlegi unikalitást jelentő oxigéntartalmú heterociklusos vegyületek és szénhidrátok meghatározó szerepét. Kiemelt célpontot jelentenek a kumarin, benzofurán, piranokromon, furokromon, piranokumarin, izo- és neoflavonoid struktúrák, a heterociklusos vázat is tartalmazó szénhidrátok. Ezen vegyületek szintézise eredményesen folyik, a közelmúltban sikerült újszerű flavon-aminosav hibrideket és változó tagszámú összekötő elemet tartalmazó flavon- és kromon-C-glikozidokat előállítani. Jelentős eredményeket értünk el C-alkenilezett és alkinilezett, hidroxicsoporto(ka)t tartalmazó flavonok, kromonok előállításában. Számos korábban ismeretlen, szubsztituált aminocsoportot tartalmazó flavon és kumarin származékot szintetizáltunk. Az eredményeinket bemutató két közlemény jelenleg nyomdában van (Australian Journal of Chemistry, Carbohydrate Research), egy további pedig a napokban kerül benyújtásra (European Journal of Organic Chemistry).

A Molekulabank jelenleg kb. 2500 ténylegesen elkülönített és raktározott vegyületet tartalmaz, melyek száma folyamatosan nő, a szerkezetek pedig változnak. Rendszeresen adunk át partnereinknek vizsgálatok céljára vagy megrendelés alapján mintákat. Emiatt további fontos feladat az időközben kifogyott vagy elbomlott vegyületek újraszintézise. A pályázat keretében folyik a teljes körű internetes elérhetőséget biztosító honlap kialakítása is. Ez regisztráció mellett lehetőséget kínál az érdeklődőknek az adatbázis letöltésére, illetve a Molekulabankban történő on-line keresésre (beleértve a szubstruktúra keresést is), illetve egyéb, a vegyületekhez kapcsolódó adatok (spektrumok, biológiai adatok, stb.) megismerésére. Jelenleg a „béta-verzió” kialakítása folyik. Rövidesen megkezdjük a vegyületek kemoinformatikai módszerekkel történő elemzését a „bioavailability”, „drug-likeness” és hasonló, a gyógyszerfejlesztés szempontjából fontos paraméterek becslése céljából.