Szervetlen redoxireakciók fotokémiája

Vezető: 
Dr. Lente Gábor
Tagok: 
Kalmár József (PhD hallgató)
Tagok: 
Dóka Éva (kémia MSc hallgató)
Tagok: 
Bajusz Dávid (kémia BSc hallgató)
Tagok: 
Ditrói Tamás (kémia BSc hallgató)
Tagok: 
Miskovics Adrienn (gyógyszerészhallgató)

A Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken működő reakciókinetikai kutatócsoport az elmúlt években több alkalommal találkozott azzal a jelenséggel, hogy a kísérleti munka során a napfénynek vagy a detektálási módszerből eredő fénynek jelentős szerepe van a mechanizmusban. Ezért több esetben indokolt volt fotokémiai jellegű kísérletsorozatot végezni. Ehhez kifejlesztettünk egy új, a diódasoros spektrofotométerek sajátságait felhasználó technikát, amelyet több rendszerben is (pl. kén(IV) autooxidációjának kinetikai vizsgálata, klorát-jód redoxireakció tanulmányozása, fém-porfirinek sajátságainak jellemzése, halogenidionok vizes oldatának stabilitása) sikerrel alkalmaztunk. Mindez rávilágított arra, hogy a szervetlen reakciók mechanizmuskutatását indokolt fotokémiai irányba kiterjeszteni. A csoport kutatásának célja több különböző fotokémiai vagy fotoindukált redoxi-reakció vizsgálata az újonnnan kidolgozott, diódasoros spektrofotométert használó kíséleti technika segítségével és mechnaizmusjavaslat felállítása minden egyes rendszerben. A fény hatásának tisztázását célzó vizsgálatok alapkutatási szempontokból is fontosak, de gyakorlati jelentőségük elsődleges fotokémiai reakciók kinetikai és sztöchimetria viszonyainak tisztázása.