Új antibakteriális, antivirális és daganatellenes antibiotikum származékok

Vezető: 
Dr. Herczegh Pál

A baktériumok sejtfalát alkotó mureid glikopeptidek ismétlődő molekulaegységeket tartalmazó polimerek. Ezek bioszintézisét gátolják a glikopeptid típusú (vankomicin, teikoplanin, risztocetin), valamint a béta-laktám típusú antibiotikumok (penicillinek, cefalosporinok). Multivalens ligandumok és receptorok kölcsönhatásának átlagos szabadenergiaváltozása gyakran nagyobb, mint a monomer ligandumok és receptorok közötti kölcsönhatás mértéke. Ilyenkor szinergizmus lép fel a megsokszorozott molekulafajták között. Célunk a már említett, sejtfalbioszintézis-gátló antibiotikumok oligomerjeinek szintézise, feltételezve, hogy azok multivalens enzim-inhibitorokként, sejtfalalkotó-peptid blokkolókként működve, a szinergizáló hatás folytán a monomer antibiotikumoknál kedvezőbb hatású, a rezisztens kórokozók ellen terápiásan alkalmazható vegyületeket eredményeznek. Az antibiotikum-molekulanyalábok, azaz dimerek, tetramerek, hexamerek, dodekamerek, esetleg nagyobb molekulatömegű polimerek szintézisét az azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddíció, valamint fotokémiailag indukált tiolgyökök alkénekre, illetve alkinekre történő addíciós reakcióinak felhasználásával kívánjuk megoldani.
Önszerveződő polimerek - melyek nem kovalens kölcsönhatások folytán keletkeznek – is megfelelnek a multivalenciaelvnek. Ezért tervezzük amfifil tulajdonságú, vagy hidrogénhidas asszociátumokat eredményező antibiotikumszármazékok szintézisét, fizikai-kémiai vizsgálatát és antibakteriális értékelését is
E célból megvizsgáljuk fullerénszármazékok antibiotikummolekulák hordozóiként való alkalmazásának lehetőségeit is.
Ezen reakciók, valamint négyszögsavdiamid-képzés segítségével szisztematikusan meg kívánjuk vizsgálni a risztocetin aglikonszármazékok influenzaellenes hatása kiterjesztésének lehetőségét. N-acetilneuraminsav fürtmolekulák beépítésével az influenzavírus hemagglutininjét célzó, várhatóan antivirális antibiotikum-származékokat szintetizálunk.

Legújabb eredményeink:

A linezolid nevű, szintetikus antibiotikum kovalens dimerjeit állítottuk elő, s megvizsgáltuk antibakteriális aktivitásukat.
A baktérium sejtfal ismétlődő molekulaegysége foszfonát analógjának szintézisét valósítottuk meg.
Önszerveződő antibiotikum fürtmolekulák kialakítása céljából a teikoplanin nevű antibiotikum pszeudoaglikonját kovalensen hozzákötöttük a fullerén (C60) molekulához:

Vegyületünk antibakteriális hatása kiterjedt az antibiotikumrezisztens kórokozókra is, sőt jelentős influenzavírus-ellenes aktivitást is mutatott.