Peptid hormon és növekedési faktor receptorok mint molekuláris célpontok a humán rosszindulatú daganatok diagnosztikájában és terápiájában

Vezető: 
Dr. Halmos Gábor

A hipofízis gonadotropin termelését szabályozó LH-RH (luteinizing hormone-releasing hormone), a növekedési hormon (growth hormone, GH) felszabadulásra ható hipotalamikus hormonok (mint a GH-RH, vagy a szomatosztatin), illetve a bombesin/gastrin-releasing peptid (GRP) és a vazoaktív intesztinális polipeptid (VIP) , valamint ezek analógjai számos rosszindulatú daganat növekedését gátolni képesek. A legújabb kutatási eredmények azt mutatják, hogy a különböző humán tumorsejtek expresszálják az LH-RH, GH-RH, szomatosztatin és bombesin/GRP és VIP receptorok valamelyikét. Ezen jelfogó receptorok révén az agonista és antagonista hatású releasing és inhibiting hormon analógok a tumorsejtekre receptor mediált módon, közvetlenül is gátló hatással lehetnek (direkt hatás).

Napjainkban egyre nagyobb teret nyer a kutatásokban a célzott daganatterápiát illetve tumordiagnosztikát képviselő irányvonal, mely valamilyen receptor-specifikusan kötődő molekulához, jelen esetben peptidhormon analóghoz kapcsolja hozzá a citotoxikus hatóanyagot vagy a radiofarmakont oly módon, hogy a konjugátum az eredeti receptor kötődési tulajdonságait ne veszítse el. Ezáltal igen hatékony receptor-specifikus, célzott kemoterápiára ill. radioterápiára alkalmas vegyületek (ún. "magic bullet"-ek) állíthatók elő. A vegyület-komplex nem toxikus, a célsejtekhez jutva specifikus membrán receptoraihoz kötődik, majd a kötés hatására elindított folyamat a receptor-vegyület egység internalizálásához vezet, ezáltal a toxikus rész a sejten belül felszabadulva a daganatsejtet célzottan pusztítja el. A módszer előnye a klasszikus citosztatikus- és sugárkezeléssel szemben, hogy a célreceptort nem tartalmazó sejtek expozíciója minimális. A tumordiagnosztikában a peptidhormon receptorokhoz kötődött és specifikusan a tumor szövetben feldúsuló radioaktív komplex szintje adhat lehetőséget a daganatok lokalizálására.

Kutatásainkból származó legújabb eredményeink hozzájárulnak a rosszindulatú daganatos megbetegedések, ezen belül elsősorban a humán emlő-, endometrium-, ovárium, tüdő-, vastagbél-, prosztata, vese, hólyag cc., uveális melanoma, vérképző szervi és egyéb rákos megbetegedések, valamint más daganatok (BPH) patofiziológiájának pontosabb felderítéséhez, a rendelkezésünkre álló diagnosztikai módszerek továbbfejlesztéséhez, végső soron hazai és nemzetközi szinten is új típusú, korszerű molekuláris támadáspontú gyógyszerek és gyógyszerterápiás lehetőségek kifejlesztéséhez.

A DE OEC Biofarmácia Tanszéken a kutatás infrastrukturális hátterét, a receptoriális és molekuláris biológiai kutatómunkát korszerű vizsgáló módszerek (RT-PCR, real-time PCR, Western blot, gél elektroforézis, ligand kötési assay-k, radio receptor assay, immunohisztokémia, cross-linkage, digitális géldokumentáció, PCR array, sejttenyésztés, szeparálás, transzfektálás stb.) és műszerek segítik.
A Tanszék gyógyszerész és mol. biológus kutatóinak (3 főállású oktató+2 további fiatal kutató) tudományos teljesítményét jelző mérőszámok a 2006-2010 közötti időszak alapján évi 4-8 angol nyelvű közlemény, átl. 20-40 impakt faktor/év, jelentős független citációval.
Fiatal tanszékünkön 2006-óta 3 nappali (1 már végzett) és 3 levelező PhD hallgató képzése folyik. Diplomamunkáját évente kb. 4-7 hallgató készíti nálunk, valamint évi 1-3 TDK-s hallgató végez önálló tud. kutató munkát és tart előadást. Az elmúlt években elnyert legfőbb kutatási támogatások: ETT; OTKA, TÁMOP, Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány; Astellas Hungary kut. támogatás, Univ. Miami valamint L.A.Weeks Foundation, USA; hazai ipari/szakképzési támogatások
  Külkapcsolatok: Univ. Miami, Miami, FL / VA Medical Center, Miami, FL, USA (A.V.Schally Nobel díjassal); Tulane Univ., New Orleans, LA, USA; Univ. Tennessee, Memphis, TN, USA; INSERM, Faculté de Médecine Xavier Bichat, Paris, Franciaország; Univ. Vienna, Vienna, Austria; Zentaris Gmbh, Frankfurt am Main, Németország