Szénhidrát-szulfonsavak szintézise

Vezető: 
Dr. Borbás Anikó

Potenciálisan antivirális, antibakteriális és véralvadásgátló hatású szénhidrát-szulfonsavak szintézise

Sziálsav-tartalmú oligoszacharidok mimetikumainak szintézise:
A sejtfelszíni glikokonjugátumok sziálsav- vagy szulfátészter-tartalmú oligoszacharid részei transzmembrán fehérjék ligandumaiként kulcsszerepet játszanak gyulladásokban, rákos matesztázisokban, bakteriális és virális fertőzésekben.
Előállítottuk több fontos szénhidrát-ligandum (pl. szialil Lewis X, szialil Lewis A) szulfonsav mimetikumát, a szintézisekhez új szénhidrát-szulfonsav előállítási módszereket dolgoztunk ki.
Tio-click reakcióval (gyökös mechanizmusú tiol-alkén vagy tiol-alkin kapcsolási reakció) az N-acetil-neuraminsav tiol származékát alill- (-alkén) és propargil- (-alkin) csoportot tartalmazó galaktozil származékokhoz kapcsoltuk. Folyamatban van a származékok fehérje-konjugátumainak előállítása, valamint antivirális és antibakteriális hatásuk vizsgálata.

Heparinoid oligoszacharid-szulfonsavak előállítása:
A véralvadás X-es faktorának szelektív inhibitoraként ismert egy egyszerűsített szerkezetű szintetikus heparinoid pentaszacharid, az idraparinux (1). Klinikai vizsgálatok szerint az idraparinux antikoaguláns hatása jelentősen meghaladja a gyógyszerként forgalomban lévő Arixtra nevű pentaszacharidét.
Új típusú antikoagulánsok kifejlesztése céljából eljárásokat dolgoztunk ki a szulfátészter csoportok bioizoszter szulfonátometil-csoporttal történő helyettesítésére, és szulfonsavat tartalmazó oligoszacharidok glikozilezési reakcióinak kivitelezésére. E módszerekkel eddig az idraparinux két pentaszacharid-szulfonsav mimetikumát (2, 3) állítottuk elő, és a DEOEC Haematológiai Intézetében elvégeztük véralvadásgátló hatásuk vizsgálatát.  

Az in vitro mérések szerint az egyik mimetikumunk (2) Xa faktor-gátló aktivitása minden eddig ismert szintetikus származéknál jobbnak adódott, ami a kutatási munka legnagyobb sikerének tekinthető. (Minél nagyobb az aktivitás U/mg értéke, annál jobb az antikuaguláns hatás.) A további szintetikus antitrombotikumok előállítása folyamatban van.