Természetes eredetű O-heterociklusok és rokon vegyületeik kutatása

Vezető: 
Dr. Antus Sándor

Természetes eredetű O-heterociklusok és rokon vegyületeik kutatása

Kutatási program:

1) A hatásmechanizmus alaposabb megismerése érdekében a csontritkulás ellen hatásos ipriflavon (OsteochinR, Chinoin-Sanofi) analógjainak szintézisét valósítjuk meg.
2) A hajszálerek permeabilitását (vérzékenység) csökkentő rutin (RutascorbinR/ Alkaloida) szénhidrát részének módosításával hatékonyabb antioxidánsokat kívánunk nyerni.
3) Az előzmények 1. és 3. pontjában vázolt kutatás folytatásaként a hatás-szerkezet összefüggések feltárásához további O-heterociklusok szintézisét valósítjuk meg.
4) A Parkinson kór kezelésére használt apomorfin újabb antioxidáns hatású származékait állítjuk elő.

A csontritkulás elleni vizsgálatokra alkalmas izoflavonoid analógokat állítottunk elő Heck reakciót követő gyűrűzárások révén, melyek az aromás gyűrűben különbözően szubsztituált pterokarpán vázat illetve karbaciklusos analógjait tartalmazzák.
Optikailag aktív szekunder alkoholok oxa-Pictet-Spengler gyűrűzárási reakciójával 1-aril-1,3-diszubsztituált izokromán származékokat állítottunk elő sztereokémiai vizsgálatokra. Tanulmányoztuk a gyűrűzárási reakció diasztereoszelektivitását és a termékek sztereokémiáját röntgendiffrakcióval, NMR, oldat és szilárd fázisú ECD spektrószkópiával vizsgáltuk.