Kora újkori magyar emlékezethelyek. Magyar királyok és erdélyi fejedelmek emlékezete, udvar és rendek a 17-20. században

Vezető: 
Dr. Papp Klára, egyetemi tanár
Tagok: 
Jakó Klára, tudományos segédmunkatárs
Tagok: 
Jeney-Tóth Annamária, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Dáné Veronka, tanársegéd
Tagok: 
Kerepeszki Róbert, tanársegéd
Tagok: 
Barta János, professor emeritus
Tagok: 
Tóth Orsolya, nyelvtanár
Tagok: 
Török Péter, levéltáros
Tagok: 
Nagy Dániel, történelem MA hallgató
Tagok: 
Csorba Noémi, történelem MA hallgató
Tagok: 
Perhát Előd, történelem MA hallgató

Kora újkori magyar emlékezethelyek. Magyar királyok és erdélyi fejedelmek emlékezete, udvar és rendek a 17-20. században.

A kutatási terv igen széles körű hazai és külföldi kormányhatósági, vármegyei, városi, családi levéltárakat feltáró, alapkutatásnak minősülő előzményre épül. A kutatási területek a következők: Papp Klára kutatásai (OTKA pályázata a Csáky családról és uradalmairól), és a Barta János által vezetett tudományos műhely (OTKA pályázat, Erdély és a Partium 16–19. századi gazdasága és társadalma) a korabeli forrásokra irányították a figyelmet. Papp Klára: Erdélyi fejedelmek című, Barta János: Nevezetes tollvonás, Egy elfeledett királynő, Mária Terézia s más könyvei korábbi kutatások eredményei. Jeney-Tóth Annamária: Fejedelmi udvar és udvartartás a 17. századi Erdélyben városi számadáskönyvek alapján (Bolyai kutatási ösztöndíj 2005–2008). Dáné Veronka: Az erdélyi fejedelemségkori vármegyei jegyzőkönyvek. Torda vármegye jegyzőkönyvei 1607–1711. (OTKA 1998–2000. Témavezető: Péter Katalin. Résztvevő: Dáné Veronka), illetve új vizsgálata: Torda vármegye birtokos társadalma a 17. század első felében 1603–1658. Bolyai János kutatási ösztöndíj 2009 szeptemberétől). Jakó Klára: A moldvai és havasalföldi vajdák és főtisztségviselők magyar nyelvű levelezése a XVI. század második felétől a XVIII. század elejéig (Bolyai János kutatási ösztöndíj 2000-2003); Az Erdélyi Fejedelemség külügyi szervezete és a román vajdaságok. (Bolyai kutatási ösztöndíj 2007–2010).

A Bocskai és Báthory Gábor évforduló alkalmával rendezett konferenciákkal a Történelmi Intézet felvállalta és útjára indította azoknak történelmi személyiségeknek (erdélyi fejedelmeknek) és életművüknek elemzését és értékelését, akik a régió történetében kiemelkedő szerepet játszottak. A – németül is – megjelent tanulmányköteteket a szakma jól fogadta.

A kutatócsoport a korabeli latin nyelvű források feltárást és fordítását – Tóth Orsolya közreműködésével –, valamint ezek hatásának vizsgálatát is felvállalja. A kutatócsoport tagjai részt vesznek adatbázis-építésben és szócikkeket írnak a magyar emlékezethelyek témában.