Memoria Regum – Középkori magyar királyok emlékei és emlékezete Európában

Vezető: 
Dr. Papp Imre, egyetemi tanár
Tagok: 
Dr. Bárány Attila, egyetemi docens
Tagok: 
Dr. Forisek Péter, egyetemi docens
Tagok: 
Dr. Györkös Attila, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Bradács Gábor, egyetemi tanársegéd

Középkori magyar királyok emlékei és emlékezete, valamint Magyarország képe a középkori Európában

A kutatás során a magyarországi dinasztikus emlékezet eddig még kiadatlan anyagainak kutatására vállalkozunk, nem csupán a királyi emlékekkel kapcsolatban, hanem a magyar vonatkozású, elsősorban Zsigmond- és Hunyadi-kori, döntően nyugat-európai (francia, burgundi, angol, német-osztrák) írott és ikonográfiai források, tárgyi emlékek feltárására is. Bárány Attila elsősorban Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond uralkodásának nemzetközi vonatkozásaival foglalkozik, különös tekintettel a királyok angliai, itáliai és burgundi kapcsolataira.
Györkös Attila a francia-magyar diplomáciai és kulturális viszonyokat vizsgálja, de kutatásai körébe tartozik a témával koherens kapcsolatban álló kései keresztes gondolat tanulmányozása is.
Bradács Gábor kutatásai a 15. századi német-osztrák narratív források Magyarország- és Mátyás-képének vizsgálatával kapcsolódnak be a munkába. 
Forisek Péter a klasszikus antikvitás irodalmi és tárgyi emlékeinek hatását tanulmányozza a kora-újkori történetírásban, kiemelten az antik feliratok összegyűjtőinek anyagait. A magyar történelmet ezen szerzők megkísérlik összekötni az antikvitással (legismertebb példája ennek Hunyadi Mátyás és a római Corvinus-nemzetség toposza).

Munkafázisok, módszerek: Helyszíni felmérés, forrásgyűjtés (alapvetően a nagy levéltári állományokban, pl. London, Párizs, Bécs, Wolfenbüttel), fotózás, digitalizálás, leírások és leletkataszter készítése révén. Az eredményeket konferenciákon, tanulmányokban, forrásközlésekben és monográfiák formájában publikáljuk.

Előzmények
A munka előkészítése már megkezdődött a munkacsoport tagjainak számos korábbi publikációja és kutatása során, de különösen a Bárány Attila és Györkös Attila által szervezett 2008-as „Matthias and his legacy” című konferencián, illetve az előadásokból általuk szerkesztett tanulmánykötet révén.