A magyar nyelv korpusz alapú vizsgálata a lexikai-funkcionális grammatika keretében

Vezető: 
Dr. Laczkó Tibor, egyetemi docens
Tagok: 
Dr. Rákosi György, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Dr. Tóth Ágoston, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Csernyi Gábor, PhD hallgató
Tagok: 
Kardos Éva, PhD hallgató
Tagok: 
Koczogh Helga, PhD hallgató

A magyar nyelv korpusz alapú vizsgálata a lexikai-funkcionális grammatika keretében

Célunk a magyar nyelv leírásának generatív elméleti igényű kifejlesztése a lexikai-funkcionális grammatika (LFG) modelljében, valamint ennek az elemzésnek az implementációja a Xerox Linguistic Environment (XLE) elnevezésű, LFG alapú számítógépes nyelvészeti platformon. A kutatócsoport tevékenysége egy kimelkedően széles körű (amerikai, angol, német, japán, norvég stb.), XLE alapú nemzetközi együttműködésbe ágyazódik: Parallel Grammar (ParGram, ’párhuzamos nyelvtan’).

További célunk egy 1,5 millió szavas, magyar írott nyelvi szövegeket tartalmazó speciális célú korpusz összeállítása. A korpusz hozzáférhetőségének és kereshetőségének biztosítására on-line konkordanciaprogram-alkalmazást fejlesztünk ki, hogy lehetővé váljon a weben keresztüli keresés tetszőleges szóra, kifejezésre, szófajra, alaktani jegyre, a kimeneten megfelelően vizualizálva. Az elkészült treebank kutatási és nyelvoktatási/nyelvtanulási célra egyaránt felhasználható lesz majd.

Az előzetes ütemezésnek megfelelően haladva az alapkutatás terén elvégeztük az egyszerű mondat szerkezeti vázára vonatkozó elméleti alapvetést, valamint az ehhez szervesen kapcsolódó implementációs alkalmazást, ellenőrzést. Az alkalmazott kutatási vonalon a tervek szerint halad a treebank technikai előkészítésének és a szükséges programmoduloknak a fejlesztése.

A kutatócsoport tagjai közös és egyéni kutatási eredményeiket elsősorban külföldön, részben pedig Magyaroszágon publikálják szakmai folyóiratokban, különböző gyűjteményes és tematikus kötetekben, illetve konferenciakötetekben. A folyamatosan frissített publikációs listánk a honlapunkon elérhető.
Az alapkutatásunk nemzetközi beágyazottságából fakadóan gyakran veszünk részt az általunk használt elméleti és implementációs kerettel foglalkozó különböző (műhely)konferenciákon. Ilyen rendezvényeket mi magunk is szervezünk, ezeknek a listája szintén a honlapunkon található meg.

A kutatócsoport honlapja: http://hungram.unideb.hu/