A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei

Vezető: 
Dr. Boda István, egyetemi docens
Tagok: 
Csernoch Mária, egyetemi docens
Tagok: 
Kovács Béla Lóránt, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Porkoláb Judit, nyugdíjas kutató
Tagok: 
Benediktsson Dániel, nyugdíjas kutató

A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei

Általánosan megfogalmazva kutatásunk tárgyát, az alapfeladat természetes nyelvű szövegek feldolgozása számítógépes támogatással, konkrétan pedig hipermediális, „webes” felületen hozzáférhető interaktív konkordancia-szótárak kifejlesztésével. Kutatásaink szempontjából a természetes nyelvű szövegek feldolgozásának alapproblémája úgy fogalmazható meg, hogy egy természetes nyelvű szöveg csak „a jéghegy csúcsa”, önmagában nem értelmezhető - ehhez további háttérismeretekre van szükség. A probléma általunk követett megoldása olyan komplex hipertext struktúra kialakítása az értelmezendő szövegek köré, amely a megértéshez és értelmezéshez szükséges legfontosabb információkat és kapcsolatokat tartalmazza interaktív konkordancia-szótárak formájában, amelyek mintegy „hidat” képeznek az értelmezendő szövegek és az értelmezéshez szükséges háttérismereteket modellező korpuszok között. Kutatásaink célja olyan webes felületen hozzáférhető hipertext (hipermédia) alapú „tudásbázisok” kialakítása és folyamatos bővítése (mind tartalmi szempontból, mind a tudásbázisban kialakított hipertext kapcsolatok, „linkek” számát illetően), amelyek a következő főbb komponensekből tevődnek össze:

  1. természetes nyelvű és multimediális korpuszok, 
  2. interaktív konkordancia-szótárak,
  3. a tudásbázis „belépési” pontjait képező alapszövegek,
  4. a tudásbázis interaktív használatát lehetővé tevő hipertextuális kapcsolatok,
  5. valamint interaktív keresési és statisztikai kiértékelő felületek.

Kutatásunk egyik részeredményeként Füst Milán válogatott verseinek és Radnóti Miklós verseinek interaktív konkordanciája már elkészült és az Interneten is hozzáférhető.