Oxidatív stressz és ADP-riboziláció kapcsolatának vizsgálata

Vezető: 
Dr. Virág László

 

Elért eredmények:

Az oxidatív stressz és az poli(ADP-ribozil)áció (PARiláció) kapcsolatát vizsgáljuk különböző sejtmodellekben és klinikai mintákban. Egy belső „mecenatúra” keretében olyan projekteket választottunk ki a fiatal kollégák javaslataiból a kutatóegyetemi pályázat keretében történő megvalósításra, melyekre más forrásból nem rendelkezünk támogatással:
1. A PARiláció szerepe az bőrben
Az ép bőr bizonyos struktúráiban (szőrtüszők, faggyúmirigyek, epidermis) kimutattunk poli(ADP-ribóz) (PAR) polimereket, melyek funkciója egyelőre nem ismert. Ez az adat viszont jelzi, hogy a szőrnövekedés a faggyútermelés, a barrierfunkció esetleg PARiláció által szabályozódhat. Megvizsgáltuk bőr és uveális melanoma mintákban a PAR kimutathatóságát, és azt találtuk, hogy a polimer korrelációt mutat a melanoma klinikai paramétereivel (Breslow, Clark stádiumok).
2. A PARiláció szerepe az UV sugárzás keratinocytákra kifejtett hatásainak szabályozásában
A keratinocytákat ért UV sugárzás fontos szerepet játszik a carcinogenezisben és a bőr öregedésében is. DNS károsító hatása révén aktiválja a PARilációt, de ennek funkcionális következményei nem ismertek. Kimutattuk, hogy a PARP gátlószer jelentős védelmet biztosít az UV besugárzással szemben, viszont a hatás független a PARP enzim gátlásától és a mitokondriális diszfunkciótól proximálisan keresendő.
3. Az oxidatív stressz és a PARiláció kapcsolatának vizsgálata az dohányfüst hatásainak szabályozásában
A környezeti ártalmak közül a dohányzás genotoxikus és ezért aktiválja a PAR anyagcserét. Vizsgáltuk ennek funkcionális következményei a tüdő epithelsejtek életképességére. A PAR-t szintetizáló és lebontó enzimek csendesítésének hatására a sejtek érzékenyebbekké váltak a cigarettafüst toxikus hatására, lassabban javították a DNS károsodást, és klonogén képességeik is romlottak.
 
További tervek:
 
Tervezzük a poli(ADP-ribóz) szerepének vizsgálatát a bőrben zajló folyamatok szabályozásában. Tervezzük a mesenchimális sejtdifferenciáció redox és PARilációs szabályozásának vizsgálatát is.
 
Publikációk:
 
1. Géhl Z. et al. Poly(ADP-ribose) in the skin and in malignant melanomas. Histol. Histopathol. (közlésre beküldve)
2. Bai P. and Virág L.: PARP inhibitors and inflammatory diseases. in Targeting PARP in acute and chronic diseases. G. Varbiro, L. Virag (Eds): Bentham Science Publishers (submitted)
3. Várbíró G and Virág L.: Therapeutic potential of PARP/PARG inhibition. in Targeting PARP in acute and chronic diseases. G. Varbiro, L. Virag (Eds): Bentham Science Publishers (submitted)