Receptor tirozin kinázok mint terápiás célpontok: működésük szabályozásának, és a közöttük fellépő molekuláris kölcsönhatások vizsgálata

Vezető: 
Dr. Szöllősi János

 

Elért eredmények:


Vizsgáltuk a molekuláris kölcsönhatásokat különféle emlő- és gyomorcarcinoma, valamint glia tumor sejtvonalakon, melyekben közös, hogy az ErbB receptor tirozinkináz család tagjait fejezik ki membránjukban. Az ErbB fehérjék asszociációjának kimutatására érzékeny DNS ligáláson alapuló mérőmódszert kalibráltunk FRET technika segítségével. Ugyanakkor tanulmányoztuk az elipsidepsin hatását az ErbB fehérjék setfelszíni eloszlásásra. Megállapítottuk, hogy az elpisidepsin jelentősen befolyásolja a membrán domén szerkezetét, amely aztán áttételesen szignifikánsan megváltoztatja az ErbB fehérjék sejtfelszíni eloszlását. 
 
További tervek:

Kutatásaink során a tumor őssejtek lehetséges szerepét szeretnénk meghatározni a trastuzumab rezisztencia kialakításában. A JIMT-1 sejtek őssejt tulajdonságainak vizsgálatára, “side populáció” azonosítását és elszeparálását végezzük el az UV lézerrel rendelkező FACSAria áramlási citométerrel. A JIMT-1 “side populáció” tumorogenitásának tanulmányozását xenograftok segítségével tervezzük meghatározni.
Az ErbB2 célpontú „tripartite” (antitestből, CD28-ból és zeta láncból álló) receptorral bíró citotoxikus T sejtek immunszinapszis képző képességét kívánjuk jellemezni. Az immunszinapszis aktív komponenseinek dinamikáját, illetve asszociációs mintázatát jellemzését modern mikroszkópos technikák alkalmazásával (e.g. TIRF mikroszkóp) fogjuk elvégezni.
A módosított citotoxikus T sejtek ölő képességének vizsgálatát in vitro, és in vivo (JIMT-1 sejtekből létrehozott xenograftokon) kívánjuk elvégezni.
 
 
Publikációk:

1. Fábián ÁI, Rente T, Szöllösi J, Mátyus L, Jenei A.: Strength in numbers: effects of acceptor abundance on FRET efficiency. Chemphyschem. 2010, 11:3713-3721.
2. Mocanu MM, Váradi T, Szöllősi J, Nagy P.: Comparative analysis of fluorescence resonance energy transfer (FRET) and proximity ligation assay (PLA). Proteomics. 2011, 11:2063-2070.
3. Váradi T, Roszik J, Lisboa D, Vereb G, Molina-Guijarro JM, Galmarini CM, Szöllősi J, Nagy P.: ErbB protein modifications are secondary to severe cell membrane alterations induced by elisidepsin treatment. Eur J Pharmacol. 2011, Jun 2. [Epub ahead of print]
 

Eszközbeszerzés (cito-méter):