Halláscsökkenések etiopathogenesise

Vezető: 
prof. Dr. Sziklai István

 

Elért eredmények:

A halláscsökkenések kórélettanának megértésében az otosclerosis betegségben zajló molekuláris folyamatok feltérképezése számos új információt szolgáltathat. Ezen a vonalon számos új eredményt sikerült elérnünk, melyek publikálása folyamatosan történik. Emellett a kutatási tervnek megfelelően dolgozunk egy olyan non-invazív vizsgálóeljárás kifejlesztésén, mely közvetlen információval szolgálhat a külső szőrsejtek működésének szabályozási tartalékairól, lehetőséget teremtve a cochlea funkcionális vizsgálatára még a tényleges működésbeni károsodás kialakulása előtt. Az ezzel kapcsolatos eredményeink publikáció előtti összerendezés alatt állnak.
 
A már kialakult halláscsökkenések esetén a különböző hallásjavító készülékek illeszthetősége kulcsfontosságú és a különböző típusú, ill. mértékű halláscsökkenések esetében a különböző eszközök használhatósága is eltérő. Ezirányú kutatásaink egyik eredménye a 2011-ben megjelent cikkünk.
 
További tervek:
 
A kutatási tervnek megfelelően a már említett non-invazív vizsgálóeljárás klinikai kipróbálását tervezzük, emellett állatkísérletek bevezetésével megpróbáljuk a különböző gyulladásos mediátorok esetleges hatásainak ill. a zajnak mint cochlearis károsító hatásnak a monitorizálására felhasználni.
 
Publikációk:
 
1. Sziklai I., Szilvássy J. Functional gain and speech understanding obained by Vibrant Soundbridge or by opet-fit hearing aid. Acta Otolaryngol. 2011. 428-433.
2. Csomor P., Liktor B., Sziklai I., Karosi T. No evidence for disturbed COL1A1/A2 expression in otosclerosis Eur Arch Otorhinolaryngol submitted