Dendritikus sejtek transzkripciós átprogramozása

Vezető: 
Dr. Szatmári István

Elért eredmények:

Dendritikus sejtek (DS-ek) professzionális antigén prezentáló sejtek melyek nélkülözhetetlenek az immunválasz létrejöttéhez, segítségükkel a tumor ellenes immunitás is felerősíthető (DS alapú sejtterápia). A különféle DS előalakok azonosítása és jellemzése az utóbbi évek kutatásának egyik fontos eredménye, ugyanakkor az még mindig kevéssé feltárt, hogy milyen szignál és transzkripciós útvonalak irányítják a DS-ek fejlődését. Ezen projekt keretében célunk DS-ek előállítása embrionális őssejtekből, ezt követően a DS-ket, illetve DS prekurzorokat szeretnénk átprogramozni különféle transzkripciós faktorok bekapcsolásával, majd részletesen jellemezni ezen faktorok transzkripciós hatásait.

1. Sikerült létrehoznunk DS-eket, illetve ezek myeloid előalakjait egér embrionális őssejtekből (E14, R1) OP-9 dajka sejtek és GM-CSF felhasználásával. Részletesen jellemeztük a létrehozott sejtek sejtfelszíni tulajdonságait áramlási citometriával, továbbá sikerült megoldani a korai myeloid előalakok kiválogatását is homogén DS populáció létrehozása céljából.

2. Előállítottunk olyan indukálható egér embrionális őssejt-vonalakat (tet regulált génexpresszió) melyben a szabályozott gén doxaciklin hatására bekapcsolható. Ez ideig 3 őssejt-vonal készült el (vonalankét 5-6 klón); ezen őssejtek illetve a belőlük létrehozott myeloid alakok karakterizálása jelenleg folyik.

További tervek:

1. A projekt fő célja a DS differenciálódásban fontos szerepet játszó gének identifikálása és bekapcsolása embrionális sejtekből származó progenitorokban. Eddig 3 gén bekacsolására alkalmas sejtvonalat hoztunk létre, a projekt végére 10 gén (transzkripciós faktor) indukálására alkalmas sejtvonalat szeretnénk létrehozni. Ezen túlmenően részletesen karakterizálni kívánjuk a differenciálódott indukálható sejtek antigén prezentáló képességét és egyéb immunológiai sajátságait.

2. Az általunk tesztelt transzkripciós faktorok közül a legpotensebbek esetében microarray vizsgálatokat kívánunk végezni Affymetrix DNS chipek felhasználásával. Ezzel párhuzamosan megpróbáljuk azonosítani azokat a DNS darabokat melyekhez az adott transzkripciós faktor a sejtben hozzákötődik. Ez kromatin immunprecipitációval s ezt követő DNS szekvenálással (ChIP-seq) szeretnénk megvalósítani. Végezetül bioinformatikai módszerekkel megpróbáljuk a microarray és a ChIP-seq adatokat összeintegrálni s kiválasztani és jellemezni azokat a célgéneket, melyet az adott transzkripciós faktor közvetlen módon aktivál vagy leszabályoz.