Jelátviteli kapcsolatok ős- és dendritikus sejt altípusokban

Vezető: 
Dr. Rajnavölgyi Éva

 

Elért eredmények:

1. Jelenlegi kutatási projektjeink fő célja a dendritikus sejtek (DC) aktivációját befolyásoló jelátviteli pályák tanulmányozása, a különböző mintázat felismerő receptorok – köztük a membrán Toll-szerű receptorok (TLR), a citoszólikus Nod-szerű receptorok (NLR) és a RIG-szerű (RLR) – kifejeződésének, szerepének és együttműködésének vizsgálata humán monocita eredetű DC-ek (moDC) előzetesen jellemzett CD1a- és CD1a+ alpopulációiban, plazmacitoid dendritikus (pDC) sejtekben és mesenchymális őssejtekben.
 
2. Előzetes vizsgálatainkat folytatva azt találtuk, hogy a nyugvó CD1a+ moDC-ek membránjában kifejeződő áram kapuzott Nav1.7 ioncsatorna aktivitása fontos szerepet játszik a membrán potenciál és a DC-ek aktivációs küszöbének szabályozásában (1).
 
3. Folyó vizsgálatainkban igazoltuk:
- a TLR3, TLR4, TLR7, TLR8 eltérő kifejeződését a két moDC altípusban,
- a CD14 és a CD55 és CD59 komplement receptorok szerepét a TLR4 közvetítette jelátviteli folyamatokban,
- a RIG-I és MDA5 intracelluláris virális szenzorok elsődleges kifejeződését, aktivitását és az I. típusú interferon válasz aktiválódását a CD1a+ moDC altípusban,
- a TLR és RLR receptorok együttműködését és gátló hatását pDC-ekben.
 
4. 2010. augusztus 30 – szeptember 4 között az Immunológiai Intézet szervezésében került sor a „Health-promoting cross-talk between intestinal microbiota and Humans” című Cross-Talk FP7 pályázat félidei projekt beszámolójára, melyen az 50 meghívott külföldi vendég mellett a projektért felelős EU referens is részt vett. A szakmai konferenciát követően szintén itt került megrendezésre a PhD hallgatók részére szervezett Summer School, amelyre a DEOEC PhD hallgatói is jelentkezhettek, valamint egy 2 napos Doctoral School egyeztető konferencia, melynek célja a különböző Doktori Iskolák programjának és követelményeinek harmonizálása volt.
 
További tervek:

A mintázat felismerő receptorok mesenchymális őssejtekben betöltött szerepének vizsgálata.
 
Publikációk:

1. Kis-Toth K, Hajdu P, Bacskai I, Papp F, Szanto A, Posta E, Gogolak P, Szilagyi O, Panyi G, Rajnavolgyi E: Voltage-gated sodium channel Nav1.7 maintains the membrane potential and regulates the activation and chemokine-induced migration of a monocyte-derived dendritic cell subset. The Journal of Immunology 2011 (accepted for publication)