„Nitro-oxidatív természetű miofilamentális fehérje-eltérések kapcsolata a szív pumpafunkció változásaival.”

Vezető: 
Prof. Dr. Papp Zoltán

Elért eredmények:

Feltételezésünk szerint oxidatív stressz-állapotokban a kontraktilis fehérjék nitro-oxidatív stressz okozta posztranszlációs módosulásai meghatározó szerepet kapnak a kamrai pumpafunkció csökkenésében. Biokémiai szempontból a myofilamentális fehérje-oldalláncok karbonilációja, nitrálódása, a szulfhidril csoportok oxidációja, és a fehérjék fragmentációja egyaránt felmerül. Ezért célunk annak felderítése, hogy a nitro-oxidatív természetű myofilamentális fehérje-eltérések és a szív pumpafunkciójának változásai között milyen kapcsolatok érvényesülnek a humán szívizomzatban. A tervezett vizsgálatok szívsebészeti műtéti anyagból származó betegek (coronaria bypass és billentyűműtétekre kerülők ismert klinikai paraméterek alapján) műtéttechnikai okok miatt eltávolított néhány milligrammos mintáin; egészségesek egyének (transzplantációra fel nem használt donor szívek) szívizomszövetein; és egerek mesterséges infarktus modelljeiből származó szívmintáin fognak megvalósulni. A membrán-permeabilizált izolált szívizomsejtek Ca2+-regulált erőgenerálásában észlelt, és kvantitatív módon jellemezhető változásokat a biokémiai módszerekkel azonosítható posztranszlációs fehérjeeltérések előfordulásaival hozzuk összefüggésbe. Továbbá, a kontraktilis fehérjék posztranszlációs módosulásait különböző ágensek (különböző nitro-oxidatív és redukáló szerek) in vitro alkalmazásával izoláltan is előidézzük, és ezáltal struktúra-funkció típusú összefüggések felismerését is lehetővé tevő vizsgálatokat valósítunk meg. Az egymással párhuzamosan végrehajtott biokémiai/biofizikai jellegű mérésekkel, ischaemiás/reperfúziós szívizom-károsodásokat utánzó állatmodellen kapott adatok értékelésével, a terminális szívelégtelenségből származó humán szívizomszövetek feldolgozásával és a haemodinamikai paraméterek kritikus feldolgozásával igazolni kívánjuk a myofilamentális fehérjék nitro-oxidatív eltéréseinek szerepét a szív pumpafunkciójának zavaraiban.
 
További tervek:

Továbbá, módszereket kívánunk kidolgozni az oxidatív stressz-kiváltotta kontraktilis fehérje-eltérések megelőzésére és/vagy visszafordítására azzal a reménnyel, hogy ezek a kísérletes adatok új stratégiák bevezetését kezdeményezhetik a későbbi kardiológiai gyógyszerfejlesztések területén.
 
Publikációk:

1. Edes Istvan Ferenc, Papp Zoltan, Edes Istvan: Inverstigation of the Frank-Starling Mechanism (Sarcomerdynamics) in Mice under Physiological Conditions and During Heart Failure, Cardiologia Hungarica 2010; 40: 203-209.
2. Andrea Darago, Miklos Fagyas, Ivetta M. Siket, Andrea Facsko, Zita Megyesi, Judit Kalasz, Zoltan Galajda, Tamas Szerafin, Jolan Harsfalvi, Istvan Edes, Zoltan Papp, Attila Toth, Jozsef Szentmiklosi : Differences in Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Activity and Expression May Contribute to Shorter Event Free Period After Coronary Artery Bypass Graft Surgery,  Cardiovascular Therapeutics