A feszültségfüggő K-csatornák szerepe excitábilis sejtekben

Vezető: 
Dr Nánási Péter Pál
Tagok: 
Dr Rusznák Zoltán

 

Elért eredmények:
 
A késői káliumáram lassú komponenséről (IKs) számos emlősfaj szívizomsejtjein kimutatták, hogy β-adrenerg stimuláció hatására nő az áram amplitúdója, azonban ezen áram gyors komponensére (IKr) vonatkozó irodalmi adatok ellentmondásosak. Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy kutya izolált kamrai szívizomsejteken sem a PKC útvonal gátlása, sem az útvonal aktiválása nem befolyásolja jelentősen a késői káliumáram gyors komponensét (IKr). A PKC gátlószerek, a chelerythrine és a GF109203X szignifikánsan csökkentették ugyan szívizomsejteken a késői káliumáram gyors komponensének (IKr) amplitúdóját, de az expresszáltatott hERG csatornán végzett méréseinkkel bizobnyítottuk, hogy ez a PKC gátlószerek közvetlen ioncsatorna gátló hatásának tulajdonítható. A chelerythrine hERG csatornára kifejtett közvetlen gátló hatását munkacsoportunk írta le elsőként. Eredményeink arra utalnak, hogy kutya kamrai szívizomsejteken a β1-adrenerg stimuláció hatására bekövetkező IKr amplitúdó növekedésben a PKC útvonal valószínűleg nem játszik szerepet, a β1-adrenerg stimuláció a PKA útvonal aktiválásán keresztül képes növelni az IKr-t.
 
Az antidaibetikus hatású roziglitazon vizsgálatával megállapítottuk, hogy kutya szívizomsejteken, a szer 10 µM-nál nagyobb koncentrációban szignifikánsan csökentette az akciós potenciál maximális depolarizációjának a meredekségét, az 1. fázis amplitúdóját és plato depressziót okozott. Megállapítottuk, hogy a tapasztalt akciós potenciál eltéréseket jól magyarázza, hogy a roziglitazon gátolja a tranziens kifelé irányuló áramot (Ito), a késői káliumáram gyors komponensét (IKr) és az L-típusú kalciumáramot (ICa-L). Eredményeink arra hívják fel a figyelmet, hogy a roziglitazon túladagolása esetén, idős betegeknél, cardiovascularis megbetegedésekben szenvedőknél számolni kell a szer pro-arrhythmiás hatásával.
 
 
Publikációk:
 
1. Harmati, G., Papp, F., Szentandrassy, N., Barandi, L., Ruzsnavszky, F., Horvath, B., Banyasz, T., Magyar, J., Panyi, G., Krasznai, Z. & Nanasi, P. P. Effects of the PKC inhibitors chelerythrine and bisindolylmaleimide I (GF 109203X) on delayed rectifier K+ currents. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2011. 383, 141-148.
2. Szentandrassy, N., Harmati, G., Barandi, L., Simko, J., Horvath, B., Magyar, J., Banyasz, T., Lorincz, I., Szebeni, A., Kecskemeti, V. & Nanasi, P. Effects of rosiglitazone on the configuration of action potentials and ion currents in canine ventricular cells. Br J Pharmacol. 2011. 163, 499-509.