Magreceptorok szerepe a sejtdifferenciacioban es metabolikus folyamatokban

Vezető: 
Prof. Dr. Nagy László

 

Elért eredmények:
 
1. A citokin kezelések által kiváltott kromatin módosítások kromatin immunprecipitáció és új generációs szekvenálás módszerével történő feltérképezése folyamatban van.
2. A PPARg és egyes inflammatorikus citokinek által aktivált transzkripciós faktorok molekuláris kölcsönhatásait jelenleg vizsgáljuk. Ennek részeként oligoprecipitációt követő tömegspektrometriás analízissel olyan kofaktorokat keresünk, amelyek a PPARg és STAT molekulák által közösen szabályozott gének válaszadó elemein komplexet képeznek és ezáltal azok kifejeződését erősítik (pl IL4) vagy gátolják (IFNg). 
3. A PPARg és az RXRa receptorok makrofágokban és dendritikus sejtekben betöltött in vivo szerepének tanulmányozásához jelenleg szövetspecifikus rekombinációt alkalmazva makrofág és dendritikus sejt specifikus modelleket hozunk létre.
 
További tervek:
 
1. A továbbiakban kromatin immunprecipitáció és microarray és/vagy új generációs szekvenálás módszerével feltérképezzük a PPARg, RAR, VDR és RXR transzkripciós faktorok genomi elhelyezkedését. Ezek az eredmények információt szolgáltatnak majd az általuk szabályozott génekről, az adott receptorra specifikus válaszadó elemről és a több receptor által közösen szabályozott génekről, génhálózatokról.
2. A kísérletek során meghatározzuk a magreceptor és az adott citokin által aktiválódó STAT fehérje közötti kölcsönhatások molekuláris mechanizmusát. Terveink között szerepel még annak vizsgálata is, hogyan befolyásolják a 2. pontban azonosítandó molekulák a citokinek által létrehozott génkifejeződési mintázatokat. Ehhez microarray illetve shRNS technikát alkalmazunk.
3. A LysM-Cre makrofág specifikus és a CD11c-Cre dendritikus sejt specifikus in vivo modellek segítségével a magreceptorok fertőzéses, sebgyógyulási és tumor növekedési folyamatokban betöltött sejtspecifikus szerepeire szeretnénk fényt deríteni.
 
Publikációk:
 
1. Simandi Z, Balint BL, Poliska S, Ruhl R, Nagy L. Activation of retinoic acid receptor signaling coordinates lineage commitment of spontaneously differentiating mouse embryonic stem cells in embryoid bodies. FEBS Lett. 2010 Jul 16;584(14):3123-30. Epub 2010 Jun 2.
2. Széles L, Póliska S, Nagy G, Szatmari I, Szanto A, Pap A, Lindstedt M, Santegoets SJ, Rühl R, Dezsö B, Nagy L. Research resource: transcriptome profiling of genes regulated by RXR and its permissive and nonpermissive partners in differentiating monocyte-derived dendritic cells. Mol Endocrinol. 2010 Nov;24(11):2218-31. Epub 2010 Sep 22.
3. Töröcsik D, Szeles L, Paragh G Jr, Rakosy Z, Bardos H, Nagy L, Balazs M, Inbal A, Adány R. Factor XIII-A is involved in the regulation of gene expression in alternatively activated human macrophages. Thromb Haemost. 2010 Oct;104(4):709-17. Epub 2010 Jul 20.
4. Szanto A, Balint BL, Nagy ZS, Barta E, Dezso B, Pap A, Szeles L, Poliska S, Oros M, Evans RM, Barak Y, Schwabe J, Nagy L. STAT6 transcription factor is a facilitator of the nuclear receptor PPARγ-regulated gene expression in macrophages and dendritic cells. Immunity. 2010 Nov 24;33(5):699-712.
5. Penyige A, Poliska S, Csanky E, Scholtz B, Dezso B, Schmelczer I, Kilty I, Takacs L, Nagy L. Analyses of association between PPAR gamma and EPHX1 polymorphisms and susceptibility to COPD in a Hungarian cohort, a case-control study. BMC Med Genet. 2010 Nov 2;11:152.
6. Oberoi J, Fairall L, Watson PJ, Yang JC, Czimmerer Z, Kampmann T, Goult BT, Greenwood JA, Gooch JT, Kallenberger BC, Nagy L, Neuhaus D, Schwabe JW. Structural basis for the assembly of the SMRT/NCoR core transcriptional repression machinery. Nat Struct Mol Biol. 2011 Feb;18(2):177-84. Epub 2011 Jan 16.
7. Mesko B, Poliska S, Nagy L. Gene expression profiles in peripheral blood for the diagnosis of autoimmune diseases. Trends Mol Med. 2011 Apr;17(4):223-33. Epub 2011 Mar 8.
8. Varga T, Czimmerer Z, Nagy L. PPARs are a unique set of fatty acid regulated transcription factors controlling both lipid metabolism and inflammation. Biochim Biophys Acta. 2011 Aug;1812(8):1007-22. Epub 2011 Mar 5.