Celluláris hematológia – immunológia

Vezető: 
Dr. Kappelmayer János, egyetemi tanár

 

A celluláris hemosztazeológia csoport vizsgálja a vérlemezke aktivációt és annak befolyásolhatóságát humán in vitro kísérleti rendszerekben, humán ex vivo mintákon valamint egy állatkísérletes modellben. Eddig kialakítottuk a thrombocyta aktiváció meglehetősen átfogó paneljét és megállapítottuk, hogy a különböző thrombocyta aktivációs markerek eltérő mértékű szenzitivitást mutatnak különböző vasculáris megbetegedésekben és thrombocytopathiákban. Meghatároztuk a foszfatáz gátlók szerepét a vérlemezke aktiváció modulációjában illetve a XIII-as faktor aktivált thrombocytákhoz történő kötődését valamint leírtuk a P-selectin ligand (PSGL-1) szerepét egy kísérletes thrombosis modellben.

Az immunológiai kutatások területén az első Fc fúziós fehérje (CD14-Fc) klónozása és expressziója megtörtént és befejeződtek az első tesztelések is. A molekula jól kötődött Gram-negatív baktériumokhoz és fokozta azok fagocitózisát is, amit az Fc-FcR kölcsönhatás mediált. Ezek a hatások azonban, csak a rövid LPS lánccal bíró kórokozók esetében voltak megfigyelhetőek. Gram-pozitív baktériumokhoz és gombákhoz nem kötődött a fúziós fehérje. Megtörtént két újabb fehérje expressziós vektorba való klónozása is és a fúziós fehérjék expressziója folyamatban van. Nagy számú májcirrhosisos betegen vizsgáltuk különböző akut fázis fehérjek (sCD14, LBP, CRP, PCT) alkalmazhatóságát az alabetegséghez társuló infekciók előrejelzésében. A klinikailag leginformatívabb marker a CRP volt.
A leukémiák malignus hematológiai megbetegedések, melyeket patológiás myeloid vagy lymphoid sejtek akkumulációja jellemez. Munkacsoportunk premalignus (PNH és MDS) állapotok valamint leukémiák karakterizálását végzi sejtfelszíni és intracelluláris antigének detektálásával áramlási citometria módszerével. Korábban leírtuk a véralvadás XIII-as faktor A alegységének jelenlétét AML M4/M5 blasztokban és akut promyelocytás leukémiában (APL) valamint B prekurzor ALL-ben mint leukémia-asszociált immunfenotípust. Vizsgáljuk a FXIII-A pozitivitás prognosztikai szerepét APL és B-ALL esetekben. Mutáció analízissel és CFTR gén szekvenálással megállapítottuk egy gyakran előforduló cystás fibrosis mutációt a m agyar populációban.
 
További tervek:
 
Jelenleg gyulladásos mediátorok (LPS és PAF) vérlemezke aktiváló hatását és annak befolyásolhatóságát tanulmányozzuk és most indítunk az Orvosi Vegytani Intézettel kollaborációt a heparin indukálta thrombocytopéniában megjelenő autoantitestek és a thrombocyta foszfatáz aktivitás összefüggésének vizsgálatára. A két új fúziós fehérje expressziója és tesztelése. A vizsgált akut fázis fehérje markerek tesztelése különböző autoimmun betegek (PM/DM, SSc) mintáin.
Tervezzük az adatfeldolgozó szoftver fejlesztését, valamint a laboratóriumunkban előállított FXIII-A FITC jelölésű monoklonális antitest gratis disztribúcióját a projektben résztvevő laboratóriumok között, ily módon a FXIII-A pozitivitás detektálása és felhasználása a MRD kimutatásában jóval nagyobb betegszámon, multicentrikus tanulmány keretében lenne vizsgálható.
 
Publikációk:
 
1. Miszti-Blasius K, Beke Debreceni I, Felszeghy S, Dezso B, Kappelmayer J. Lack of P-selectin glycoprotein ligand-1 protects mice from thrombosis after collagen/epinephrine challenge Thrombosis Research 127: 228-234, 2011
2. L Csáthy, J Kappelmayer, I Szegedi, B Kajtár, C Kiss, Z Hevessy. Classical and atypical neuroblastoma - case reports. Cytometry Part B - Clinical Cytometry 80B:134-136, 2011
3. Ivady G, Madar L, Nagy B, Gonczi F, Ajzner E, Dzsudzsak E, Dvořáková L, Gombos E, Kappelmayer J, Macek M Jr, Balogh I.Distribution of CFTR mutations in Eastern Hungarians: Relevance to genetic testing and to the introduction of newborn screening for cystic fibrosis. Journal of Cystic Fibrosis. 2011 Ma;10(3):217-201.
4. Vida A, Troelstra A, Antal-Szalmás P, van Bommel TJ, Verheul AF, Verhoef J, van Kessel KP, van Strijp JA. Neutralization of Neisseria meningitidis outer membrane vesicles.Inflammation Research 2011 May 24. [Epub ahead of print]