I. Protein foszfatázok szerepe az in vitro porcdifferenciációban és a mechano-transzdukcióban II. Hypoglykaemiás szerek tervezése a glikogén foszforilázra (foszforilációval és defoszforilációval szabályozott kulcsenzim) ható molekulákkal

Vezető: 
Prof. Dr. Gergely Pál

Elért eredmények:

Az antidiabetikus szerek kutatása közben egy új gátló helyet is felismertek a glikogén-foszforiláz (GF) enzimben, amelyet kutatócsoportunk is azonosított. Az új allosztérikus kötőhely a GF-t inaktív konformációban stabilizálja. Az ide illeszkedő molekulák már nanomol koncentrációban gátolhatják a GF aktivitását, vonzó lehetőséget teremtve a diabetes terápiás kezelésére. Kísérleteinkben a GF molekulához specifikusan kapcsolódó új glükóz-származékok szintézisét, gátlóképességüknek mérését, a kötőhely(ek) azonosítását röntgen szerkezet-vizsgálattal, továbbá a hatékony inhibítorok antihyperglykaemiás hatásának tanulmányozását kezdtük meg in vitro és in vivo rendszerekben.
 
További tervek:

A pályázatban résztvevők kutatásai a Ser/Thr-specifikus fehérje foszforiláció és defoszforiláció vizsgálatára is irányulnak. Ezen folyamatok tanulmányozásán belül a sejtekben általánosan előforduló protein foszfatáz-1 és 2A enzimek, valamint új típusú foszfatázok szerkezetét, szabályozási lehetőségeiket, valamint a különböző sejtfolyamatokban játszott szerepüket vizsgáljuk. Munkacsoportunk a Ser/Thr-specifikus protein foszfatázoknak az in vitro porcdifferenciációban játszott szerepét is tanulmányozza. A témában az utóbbi években publikált közleményeinkben számos új eredményt írtunk le. Tervezett kísérleteink elsődleges célja olyan plazmamembrán receptorok kimutatása és funkcionalitásának bizonyítása a differenciálódó porcsejteken, melyek a mechanotranszdukcióban és a porcdifferenciáció szabályozásában egyaránt szerepet játszhatnak.
 
Publikációk:

1. Docsa, T., Czifrák, K., Hüse, C., Somsák, L., Gergely, P.: Effect of glucopyranosylidene-spiro-thiohydantoin on glycogen metabolism in liver tissues of streptozotocin-induced and obese diabetic rats. Molecular Medicine Reports 4, 477-481 (2011)
2. Czikora, I., Kim, K., Kása, A., Bécsi, B., Verin, A.D., Gergely, P., Erdődi, F., Csortos, Cs.: Characterization of the effect of TIMAP phosphorylation on its interaction with protein phosphatase 1. Biochimie 93(7), 1139-1145 (2011)
3. Kun, S., Nagy, G.Z,, Tóth, M., Czecze, L., Van Nhien, A.N., Docsa, T., Gergely, P., Charavgi, M.D., Skourti, P.V., Chrysina, E.D., Patonay, T., Somsák, L.: Synthesis of variously coupled conjugates of d-glucose, 1,3,4-oxadiazole, and 1,2,3-triazole for inhibition of glycogen phosphorylase. Carbohydr Res. 2011 Mar 8. [Epub ahead of print]