Biomolekuláris interakciók jellemzőinek kvantitatív meghatározása

Vezető: 
Dr. Erdődi Ferenc

 

Elért eredmények:

Biomolekuláris Interakció Szolgáltató Laboratórium 2007 óta működteti a felületi plazmonrezonancia elvén működő Biacore-3000 készüléket és különböző kutatási programjokhoz csatlakozva az alábbi típusú biomolekuláris interakciók meghatározásához nyújtott segítséget:
a. fehérje-fehérje és fehérje-ligand kölcsönhatások kvantitatív jellemzése tisztított komponensekkel: az asszociációs és disszociációs sebességi- és egyensúlyi állandók meghatározása
b. antigén-antitest kölcsönhatás és kötődési sajátságok jellemzése
c. membrán-permeábilis enzim inhibitorok kötődésének jellemzése a célfehérjékhez, ill. lipidekhez (micellákhoz)
d. fehérjék kölcsönhatása kis molekulájú ligandumokkal: enzim-inhibitor (effektor) komplexek jellemzése
f. kötődő fehérjék elválasztása sejtkivonatokból vagy részlegesen tisztított mintákból tömegspektrometriai és/vagy immunológiai elemzésre
 
További tervek:
 
A jelenlegi vizsgálati spektrum fenntartása mellett a kutatóegyetemi támogatás keretében beszerzendő mikrokaloriméter üzembeállításával szélesítjük szolgáltatási profilunkat. A Biacore-mérésekkel a fenti kölcsönhatások kinetikáját (a, b, c és d) és stabilitását jellemezhetjük, a mérés kivitelezéséhez az egyik komponenst kémiai (kovalens kapcsolás) vagy immunológiai módszerrel immobilizáljuk. Mikrokalorimetriás mérések esetén immobilizáció és a partnerek jelzése sem szükséges. A mérés megerősítheti a kötődési állandó értékét, termodinakikai adatokat (ΔG, ΔH, ΔS) szolgáltat és a kölcsönhatásban résztvevő molekulák molarányárára, valamint konformációváltozására is utalhat. Különösen fontos a mikrokaloriméter használata olyan esetekben, amikor a kölcsönhatási állandó kisebb, mint 104 (a Biacore módszer alsó mérési határa), ill., amikor a kölcsönható partnerek egyikének sem oldható meg kielégítően a szenzorchipen történő immobilizációja. Összességében, a két módszer együttes alkalmazása a biomolekuláris interakciók komplex jellemzését teszik lehetővé.
 
Publikációk:
 
Radnai L, Rapali P, Hódi Zs, Süveges D, Molnár T, Kiss B, Bécsi B, Erdődi F, Buday L, Kardos J, Kovács M, Nyitrai L Affinity, avidity, and kinetics of target sequence binding to LC8 dynein light chain isoforms. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 285:(49) 38649-38657. (2010)