A szaruhártya és a retina betegségeinek kutatása

Vezető: 
Prof. Dr. Berta András

Elért eredmények:
 
A szaruhártya epitheliumának őssejtjei a széli részeken, a limbusban helyezkednek el. A limbus sérülése esetén a szaruhártya átlátszó hámja nem regenerálódik, helyét erezett, a kötőháryához hasonló, átlátszatlan hám veszi át, ami jelentős látásromlással jár.  A limbális őssejtek és őssejt fészkek molekuláris markereinek megismerése a későbbiekben az limbális őssejt terápia javítását szolgálhatja. Munkánk során a szaruhártya limbális (őssejteket tartalmazó) és centrális (őssejteket nem tartalmazó) hámjának RNS állományát hasonlítottuk össze microarray segítségével. Hat molekula esetében (Spon1, IFITM1, ITM2A, DKK4, CXCR4, PHLDA1) az eredményeket qRT-PCR és immunfluoreszcens vizsgálatokkal is sikerült validálni. A molekulák közül membránlokalizációja miatt az IFITM1 és az ITM2A szelekciós marker lehet.
 
A keratoconus a szaruhártya progresszív, nagyfokú látásromlással járó ektáziája, melynek etiológiája jelenleg is ismeretlen, terápiája tüneti. Szaruhártya transzplantáció során eltávolított keratoconusos mintákban mikroarray vizsgálattal kimutattuk a HS3ST1 és GATA3 molekulák megváltozott mRNS expresszióját.
 
Az időskori látásvesztés egyik leggyakoribb oka a macula degenerációja (AMD). Az utóbbi években ismertté vált néhány genetikai polimorfizmus a betegség hátterében. Kimutattuk, hogy a magyar populációban a CFH, ARMS2 és HTRA1 homozigóta polimorfizmusa növeli az AMD rizikóját, míg a heterozigóta polimorfizmus nem befolyásolja azt.
 
További tervek:
Jelenleg a limbális őssejtek kimutatott markerek alapján történő szelekcióját és tenyészthetőségét vizsgáljuk. Keratoconusos corneákban az azonosított faktorok patogenetikai szerepét, valamint a keratoconus epidemiológiai sajátosságait vizsgáljuk a magyar populációban. AMD betegekben a megismert polimorfizmusok és az anti-VEGF terápia hatékonyságának lehetséges összefüggéseit keressük.
 
Publikációk: Takács L, Tóth E, Losonczy G, Szanto A, Bähr-Ivacevic T, Benes V, Berta A, Vereb G:.Differentially expressed genes associated with human limbal epithelial phenotypes: new molecules that potentially facilitate selection of stem cell-enriched populations. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Mar 10;52(3):1252-60.