Kvantitatív ökológiai kutatások

Vezető: 
Dr. Tóthmérész Béla

 

A kutatócsoport rövid bemutatása:
 
A kutatócsoport az ökológiai folyamatok komplex, kvantitatív vizsgálatával foglalkozik. A biodiverzitás kérdése, az ökoszisztéma szolgáltatások, restaurációs ökológia, szukcessziós-degradációs folyamatok, skálafüggés kérdése tartozik a kutatott témák közé.
 
A kutatás célja:
 
Napjaink meghatározó környezeti, természetvédelmi problémája a biodiverzitás megőrzése. A kutatások középpontjában az ökológiai folyamatok komplex, kvantitatív vizsgálata áll: az urbanizációs folyamatok hatásai az élővilágra, restaurációs ökológiai kutatások. Spontán folyamatok, szukcesszió és szekunder szukcesszió. Léptékfüggés és skálázás szerepe a biológiai sokféleség fenntartásában. Környezetminősítési módszerek és bio-monitorozás szerepe és jelentősége a biológiai sokféleség védelmében.
 
Eddigi eredmények:
 
Bizonyítottuk, hogy a talajfaunát érő káros hatásokat gyakran kisléptékű beavatkozással, a természetes jellegű mozaikosság növelésével csökkenteni lehet. Rámutattunk a szegélyeknek a biodiverzitás megőrzésében betöltött fontosságára és az élőhely fragmentáció szerepére: a fragmentumok mérete mellett azok elrendeződése és a közöttük lévő kapcsolatok is alapvető szerepet játszanak a fajkészlet megőrzésében; ezeket az ismereteket eredményesen fel lehet használni a környezeti kockázatok csökkentésében. Az urbanizáció hatását vizsgáló nemzetközi Globenet projekt kutatásai kapcsán kimutattuk, hogy az urbanizációs hatások jelentősen különbözhetnek fajkészlettől és biogeográfiai adottságoktól függően; ugyanakkor az adott élőhelyhez evolúciósan adaptálódott, az adott élőhelyre jellemző fajok mindenhol jelentős mértékben háttérbe szorultak az urbanizáció hatására.
 
Várható eredmények:
 
Az urbanizációs és a környezetszennyezés hatásának kimutatása az élővilágra, elsősorban a talajfaunára. Áttörés várható a mozaikosság, degradáció és biodiverzitás kapcsolatának feltárásában. A korai szukcessziós stádiumoknak és a spontán szukcessziós folyamatoknak az ökoszisztémák restaurációjában történő hasznosítására teszünk javaslatot.