Molekulatudomány szakmai alprojekt

Szakmai alprojekt címe: Molekulatudomány
Szakmai alprojektvezető: Dr. Joó Ferenc

A Dr. Joó Ferenc vezette Molekulatudomány, mint kiemelt kutatási terület a kémiai és biológiai kutatások valamint a gyógyszerkutatás szoros együttműködését valósítja meg. Kiemelt kutatási irányt képvisel a biológiai makromolekulák és a kis molekulák közötti kölcsönhatások vizsgálata, kiválasztott hatással rendelkező molekulák tervezése, a szénhidrát-fehérje szerkezetek vizsgálata, fehérjekrisztallográfia, fehérjék aktív állapotának tanulmányozása. Nemzetközi hírnevet vívtak ki a biokoordinációs kémiai kutatások (pl. a prionfehérjék és fémionok kölcsönhatásának felderítése és szerepe az Alzheimer-kór kialakulásában) továbbá a kontrasztanyag-fejlesztő koordinációs-kémiai alapkutatások a mágneses rezonancia alapú molekuláris képalkotás alkalmazásához. Kiemelkedő eredményességűek a homogén katalízis kutatások, melyek biológiai rendszerek katalitikus módosítására is kiterjednek. A környezeti kémiai jelentőségű összetett redoxireakciók mechanizmusának felderítése hozzájárul a talaj- és rétegvizek, az ivóvízbázisok szennyezőinek kémiai úton történő hatékony eltávolítási módszereinek kidolgozásához. A vidéki egyetemek között egyedüliként Debrecenben működik egy kristályröntgen diffrakciós laboratórium, amely felbecsülhetetlen segítséget nyújt a molekulák szerkezetének meghatározásához. Ezen a területen 7 új, fiatal kutatócsoport indul a program keretében.

Kutatási téma Témafelelős
Természetes eredetű O-heterociklusok és rokon vegyületeik kutatása
Study of natural O-heterocycles and related derivatives
Dr. Antus Sándor
Glikoenzimek szerkezet/funkció vizsgálata, oligoszacharidok enzimatikus előállítása
Structure/function studies on glycoenzymes, enzymatic synthesis of oligosaccharides
Dr. Barna Teréz
Szerkezeti biológia és molekuláris felismerés
Structural Biology and Molecular Recognition
Dr. Batta Gyula
Szerkezet- és polimorfizmus kutatás
Structure and polymorphism  studies 
Dr. Bényei Attila
Szénhidrát-szulfonsavak szintézise
Synthesis of carbohydrate sulfonic acids
Dr. Borbás Anikó
Környezeti Kémiai jelentőségű, összetett redoxireakciók kinetikája és mechanizmusa
Kinetics of complex reaction systems with environmental importance
Dr. Fábián István
Fémionok és biológiailag aktív hidroxámsavak kölcsönhatása
Interaction between metal ions and biologically active hydroxamic acids
Dr. Farkas Etelka
Gyógyszeranalitika kapilláris és mikrocsip elektroforézissel
Pharmaceutical analysis by capillary and microchip electrophoresis
Dr. Gáspár Attila
Funkcionális dinamika, oszcillációs kémiai reakciók
Functional dynamics, oscillatory chemical reactions
Dr. Gáspár Vilmos
Szénhidrát anyagcserében szerepet játszó enzimek tanulmányozása
Investigation of enzymes involved in carbohydrate metabolism
Dr. Gyémánt Gyöngyi
Peptid hormon és növekedési faktor receptorok mint molekuláris célpontok a humán rosszindulatú daganatok diagnosztikájában és terápiájában
Peptide hormone receptors and growth factor receptors as molecular targets for the diagnosis and therapy of human cancers
Dr. Halmos Gábor
Új antibakteriális, antivirális és daganatellenes antibiotikum származékok
New antibacterial, antiviral and anticancer antibiotic derivatives
Dr. Herczegh Pál
Fémorganikus katalízis vizes közegben és többfázisú rendszerekben
Organometallic catalysis in aqueous and multiphase media
Dr. Joó Ferenc
Hisztidintartalmú peptidek reaktivitásának vizsgálata
Reactivity of histidine containing peptides
Vámosiné Dr. Kállay Csilla
Molekuláris kölcsönhatás és szerkezet-hatás összefüggés vizsgálata (M1/4)
Investigation of molecular interactions and structure-activity relationships
Dr. Kövér Katalin
O- és O,N heterociklusok szintézise és kiroptikai vizsgálata
Synthesis and chiroptical study of O- and O,N-heterocycles
Dr. Kután Tibor
Szervetlen redoxireakciók fotokémiája
Photochemistry of inorganic redox reactions
Dr. Lente Gábor
Napenergia hasznosítás, hidrogénfejlesztés és –tárolás
Utilization of solar energy, generation and storage of hydrogen gas
Dr. Ősz Katalin
Molekulakönyvtárak fejlesztése
Development of Molecule Libraries
Dr. Patonay Tamás
Új típusú glikomimetikumok szintézise, kölcsönhatásaik és hasznosításuk tanulmányozása
Új típusú glikomimetikumok szintézise, kölcsönhatásaik és hasznosításuk tanulmányozása
Dr. Somsák László
A fémionok szerepe a fehérjék konformációváltozásában
The role of metal ions in the conformational changes of proteins
Dr. Sóvágó Imre
Bimodális kontrasztanyagok tervezése, előállítása és komplexeik fizikai-kémiai tulajdonságaik jellemzése
Design, synthesis and physico-chemical chemical characterization of new candidates for bimodal imaging applications
Dr. Tircsó Gyula
Kardiovaszkuláris megbetegedések génterápiás befolyásolása
Genetherapy in cardiovascular diseases
Dr. Tósaki Árpád
Kémiai vizsgálatok az orvosi képalkotó diagnosztikában használt fémkomplexek fejlesztésére
Chemical study of different metal complexes used in the fields of medical imaging
Dr. Tóth Imre