Molekuláris Medicina szakmai alprojekt

Szakmai alprojekt címe: Molekuláris Medicina 
Szakmai alprojektvezető: Dr. Nagy László

A Molekuláris Medicina terület vezetője Dr. Nagy László. A terület lefedi a DE Orvos- es Egészségtudományi Centrum számos elméleti es klinikai intézetét, melyek 2000-ben létrehozták a Molekuláris Medicina Kutatóközpontot (angolul: Research Center for Molecular Medicine). Ebben a kutatási egységben világszínvonalú kutatások folynak a sejtek szövetek működésének molekuláris részleteit illetően, különös tekintettel fontos betegségek kialakulásának jobb megértése érdekében. A kutatók 26 munkacsoport és 5 központi laboratórium bevonásával vizsgálják, az emberi genom kifejeződésének szabályozását és rendellenességeit, a sejtek differenciálódásának es elhalásának szabályozását, bizonyos immunfolyamatokban szerepet játszó jelátviteli útvonalakat es az érrendszer integritását elősegítő mechanizmusokat. Az itt folyó munka közelebb vihet a szív és érrendszeri, daganatos, krónikus gyulladásos es a cukorbetegség megértéséhez, diagnózisához és kezeléséhez is. A pályázat lehetőséget biztosít a kutatómunka elmélyítésére, ugyanakkor 6 fiatal munkacsoport indítására és a központi laboratóriumok műszerezettségének javítására.

Kutatási téma Témafelelős
Az oxidatív DNS károsodások javítása és a gyulladás kialakulásának kapcsolata
Association between repair of oxidative DNA damage and development of inflammatory responses
Dr. Bácsi Attila
A hem-stressz és a hemoxigenáz-ferritin-ferroxidáz rendszerek szerepe az erek szöveti kalcifikációjában
Roles of hem-stress and hemoxigenase-ferritin-ferroxidase systems in tissue calcification of vessels
Prof. Dr. Balla József
A szaruhártya és a retina betegségeinek kutatása
Investigation of genetic malformations of the cornea and retina
Prof. Dr. Berta András
Az endocannabinoid rendszer és a TRP ioncsatornák szerepe a bőr homeosztatikus folyamatainak szabályozásában
Roles of the endocannabinoid system and TRP ion channels in the regulation of skin homeostatic functions
Dr. Bíró Tamás
A harántcsíkolt izom kontrakció molekuláris szabályozása
Molecular regulation of skeletal muscle contraction
Prof. Dr. Csernoch László
Jelátviteli folyamatok vizsgálata patogén gombákban
Signal transduction in pathogenic fungi
Dr. Dombrádi Viktor
Biomolekuláris interakciók jellemzőinek kvantitatív meghatározása Dr. Erdődi Ferenc
Az apoptózis molekuláris mechanizmusa Prof. Dr. Fésüs László akadémikus, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC AOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
I. Protein foszfatázok szerepe az in vitro porcdifferenciációban és a mechano-transzdukcióban II. Hypoglykaemiás szerek tervezése a glikogén foszforilázra (foszforilációval és defoszforilációval szabályozott kulcsenzim) ható molekulákkal
Role of protein phosphatases in signal transduction
Prof. Dr. Gergely Pál
Transzpozon technológiák alkalmazása gén- és sejtalapú terápiában Dr. Ivics Zoltán, Dr. Izsvák Zsuzsa
Celluláris hematológia – immunológia
Analysis of platelets and leukocytes in thrombotic, hematologic and immunologic disorders
Dr. Kappelmayer János, egyetemi tanár
Molekuláris mechanizmusok és sejtszintű eltérések coeliakiában
Investigation of molecular mechanisms in coeliac disease
Dr. Korponay-Szabó Ilma, egyetemi docens
A HOFI/SH3PXD2B aktin citoszkeletont szabályozó új adaptor fehérje funkcionális vizsgálata
The role of the novel adaptor HOFI/SH3PXD2B in the regulation of the actin cytoskeleton
Dr. Lányi Árpád
Célzott génszekvenálás és a génterápia feltételeinek megteremtése néhány primer immundefektusban
Exploitation of possibilities of gene therapy in primary immundeficiency diseases
Prof. Dr. Maródi László, egyetemi tanár
Sejtfelszíni fehérjék szerveződése: az MHC I. szerepe
Organization of cell surface proteins: the role of MHC I.
Dr. Mátyus László
A véralvadás XIII-as faktorának (FXIII) struktúrája, funkciója, előfordulása egyéb testnedvekben és kapcsolata trombotikus megbetegedésekkel
Structure and function of Factor XIII (FXIII) and its role in atherothrombotic diseases
Dr. Muszbek László, akadémikus, egyetemi tanár
Magreceptorok szerepe a sejtdifferenciacioban es metabolikus folyamatokban
The role of nuclear receptors in cell differentiation and metabolism
Prof. Dr. Nagy László
A feszültségfüggő K-csatornák szerepe excitábilis sejtekben Dr Nánási Péter Pál
K+ csatornák élettani szerepe az immunrendszer sejtjeiben
Physiological role of K+ channels in the immune system
Dr. Panyi György
„Nitro-oxidatív természetű miofilamentális fehérje-eltérések kapcsolata a szív pumpafunkció változásaival.”
The relationship between nitro-oxidative myofilament protein alterations and cardiac dysfunctions
Prof. Dr. Papp Zoltán
Jelátviteli kapcsolatok ős- és dendritikus sejt altípusokban
Collaboration of signalling pathways in stem- and dendritic cell subsets
Dr. Rajnavölgyi Éva
I. ABC transzporterek; II. Magasabbrendű kromatinszerkezet
ABC transporters, chromatin structure
Dr. Szabó Gábor
Dendritikus sejtek transzkripciós átprogramozása
Embrionális őssejt kutatás Transcription reprogramming of dendritic cell development
Dr. Szatmári István
Halláscsökkenések etiopathogenesise
Roles of inflammatory mediators in biological functions of auditory receptor cells
prof. Dr. Sziklai István
Receptor tirozin kinázok mint terápiás célpontok: működésük szabályozásának, és a közöttük fellépő molekuláris kölcsönhatások vizsgálata
Receptor tyrosine kinases as therapy targets: Regulation of their function and molecular interactions
Dr. Szöllősi János
Az apoptózis és a fagocitózis folyamatának összehangolása a szövetet tönkretevő gyulladási reakciók elkerülésére
Balancing apoptosis and phagocytosis to prevent inflammatory reactions that would destroy the surrounding tissues
Dr. Szondy Zsuzsa
Vaszkuláris tranziens receptor potenciál (TRP) csatornák
Cardiovascularis research laboratory
Dr. Tóth Attila
Retrovírusok életciklusának vizsgálata különös tekintettel a HIV-2 vírusra
Study of the life-cycle of retroviruses with an emphasis on HIV-2.
Dr. Tőzsér József
Fehérje-fehérje kölcsönhatások limfociták membránjában és a sejtmagban
Protein-protein interactions in the plasma membrane of lymphocytes and in the nucleus
Dr. Vámosi György
Oxidatív stressz és ADP-riboziláció kapcsolatának vizsgálata
Role of ADP-ribosylation in the regulation of the oxidative stress response and cell differentiation
Dr. Virág László
Magreceptor természetes ligandok azonosítása
The endogenous RXR ligand
Dr. Ralph Rühl