A projektről

A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen

A Debreceni Egyetem 2010. július 1-én megkezdte a kutatóegyetemi program megvalósítását. Az intézmény 2010. áprilisában nyerte el a kutatóegyetemi címet, az ezzel elitegyetemi rangot, amihez indulásként közel hárommilliárd forint összegű, két évre szóló uniós támogatást kapott a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 jelű pályázat keretében, amelyhez mintegy 150 millió Ft önrészt tesz hozzá az egyetem. A kutatóegyetemi programban a Debreceni Egyetem célja hogy elérje a vezető európai elitegyetemek tudományos teljesítményét, színvonalát és elismertségét. Öt kiemelt területen belül azok a kutatók és kutatócsoportok, belső kiválósági helyek kerülnek támogatásra, akik optimális feltételek között dolgozva képesek a kutatási területük nemzetközi élvonalában jelentős tudományos eredmények, nemzetközi díjak elnyerésére, továbbá széleskörű együttműködésre a hazai és külföldi kutató társintézményekkel.

2010. július 1., a projekt kezdete óta az öt kiemelt alapkutatási témakörben 118 kutatócsoport indított kutatási témát. A programot felügyelő Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács meghatározta a kutatók kétéves projektben történő alkalmazásának feltételeit és a projekt megvalósításának belső eljárásrendjét, belső szerződést kötött a kutatócsoportokkal, mely tartalmazza a kutatási tervet, költségvetést és a két évre tett vállalásokat. Egyetemi szinten a két év alatt a szellemi kapacitás 73 fő kutatóval bővül, további 70 jelenlegi dolgozó tehermentesítése is megtörténik az oktatási feladatok alól. A projekt keretében 22 fiatal kutató kap lehetőséget önálló kutatócsoport indítására.