Fizikai-, Számítás- és Anyagtudomány szakmai alprojekt

Szakmai alprojekt címe: Fizikai-, Számítás- és Anyagtudomány 
Szakmai alprojektvezető: Dr. Trócsányi Zoltán

A Dr. Trócsányi Zoltán vezette alprojekt összefogja az egyetemen folyó, a fizika, a számítás- és az anyagtudomány területén a világ élvonalához tartozó alap- és alkalmazott kutatásokat. A közelmúltban a nanoskálájú jelenségek (diffúzió, érzékelési folyamatok, memóriahatások) területén, az Európai Részecsekfizikai Laboratórium LHC gyorsítójához kapcsolódó kutatásokban, valamint a szilárdtestek törési folyamatainak vizsgálatában, modellezésében értek el úttörő eredményeket. Számítástudományban a függvény- és a diofantikus egyenletek elméletében, illetve a számítógépes titkosítási eljárások kidolgozásában vannak kiemelkedő eredményeik. Az anyagtudományokban az orvosi és gyógyszerészeti célra alkalmas polimerbázisú nanokompozitok előállítása, valamint a kifejlesztett anyagok fogászati felhasználása hozott átütő újításokat. Az említett, és további féltucat kiemelt kutatási területen elért eredményekre alapozva korszerű, élenjáró kutatást valósítanak meg az Észak-alföldi térségben. Területükön 4 fiatal kutatócsoport indult el a projekt keretében.

Kutatási téma Témafelelős
Diffúzió és szilárdtest reakciók nanoskálán
Diffusion and solid state reactions on nanoscsale
Dr. Beke Dezső
Határfelületek vizsgálata számítógépes modellszámolások és szinkrotronos technikák segítségével
Investigation of interfaces by computer simulations and synchrotron techniques
Dr. habil. Erdélyi Zoltán, egyetemi adjunktus
Diofantikus számelmélet és alkalmazásai
Diophantine number theory and its applications
Dr. Hajdu Lajos, DSc, habilitált egyetemi docens
Nanorendszerek kialakítása titan implantátumok felületén
Titanium implant surface modifications using nano scale-structures
Dr. Prof. Dr. Hegedűs Csaba, egyetemi tanár
DEnergia
DEnergy
Dr. Kalmár Ferenc, főiskolai tanár
Orvosi és gyógyszerészeti célra alkalmas polimerbázisú nanokompozitok előállítása
Chemical material science group
Dr. Kéki Sándor, tanszékvezető egyetemi tanár
Funkcionális fotonikai anyagok kutatása
Investigations of functional photonic materials
Dr. Kökényesi Sándor, tudományos tanácsadó
Nem-egyensúlyi rendszerek statisztikus fizikája
Statistical physics of non-equilibrium systems
Dr. Kun Ferenc, egyetemi docens, az MTA doktora
Elektronszerkezet és molekuladinamika kvantumelméleti vizsgálata
Quantummechanical study of electron structure and molecular dynamic
Dr. Nagy Ágnes, egyetemi tanár
Vízoldható anyagok mozgása pórusos rendszerekben
Transport of water-soluble substances in porous media
Dr. Nagy Noémi, egyetemi docens
Számok, függvények és egyenletek
Numbers, functions, equations
Dr. Páles Zsolt, egyetemi tanár
Kriptográfiai algoritmusok és protokollok
Cryptographic algorithms and protocols
Dr. Pethő Attila, MTA levelező tagja, egyetemi tanár
Anyagtudományi és orvosbiológiai diganosztika
Diagnostic methods for material science and biomedical applications
Dr. Szabó István, tanszékvezető egyetemi docens
Adat és információs rendszerek kutatása az információ technológia eszközeivel
Data and Information Systems Research with IT tools
Prof. Dr. Terdik György, egyetemi tanár
Részecskefizika és térelmélet
Particle physics and field theory
Dr. Trócsányi Zoltán
Új generációs hálózatok és számítási alkalmazások fejlesztése
Developing new generation networks and computing applications
Dr. Végh János