Egészség- és Környezettudomány szakmai alprojekt

Szakmai alprojekt címe: Egészség- és Környezettudomány
Szakmai alprojektvezető: Dr. Gergely Pál

A terület vezetője Dr. Gergely Pál. A népesség egészségi állapotának javítását célzó népegészségügyi kutatások kiterjednek a népbetegségek (szív-érrendszeri, daganatos, anyagcsere, mozgásszervi) kockázati tényezőinek felismerését, a szűrővizsgálatok keretében történő korai kimutatását és a rehabilitációs tevékenység hatékonyságát javító kutatásokra. A természettudományok területén további, tekintélyes előzményekkel és alapkutatási potenciállal rendelkező területet képeznek a mikroorganizmusokkal kapcsolatos kutatások. Az egyetem mindhárom nagy egységében (az AMTC, OEC és TEK nyolc tanszékén és a Bioinkubátorházban) folyik ilyen tevékenység, ami összességében olyan széles alapkutatási profilt jelent, ami egyedülálló az országban. Különösen jelentős és nemzetközileg is elismert a mikroorganizmusok sejtbiológiája, genetikája, genomikája, biodiverzitása és molekuláris filogenezise valamint a növénypatogén és humánpatogén fajok vizsgálata. A projekt hozzájárul az Egyetemen folyó alkalmazott kutatások fejlődéséhez is, így a funkcionális élelmiszerek, a megújuló energiaforrások (bioetanol), valamint a diagnosztikai módszerek fejlesztése a területén. A kiemelt terület 19 kutatócsoportból áll, és 3 új, fiatal kutatócsoportot támogat.

Kutatási téma Témafelelős
Roma népesség egészségi állapot felmérése
Assessment of the health status of Romany population living in Hungary
Dr. Ádány Róza egyetemi tanár
A gerincvelő felületes hátsó szarvi neuronhálózatok szerveződése és plaszticitása krónikus gyulladásos és neuropátiás fájdalom állapotokban
Organization of neural circuits in the superficial spinal dorsal horn and their plasticity in chronic inflammatory and neuropathic pain
Miklós Antal, MD, PhD, DSc
Daganatprogresszió genetikai markerei
Genetic markers of tumor progression
Dr. Balázs Margit egyetemi tanár
Újszülött-, és gyermekkori érbetegségek. A hemoxigenáznak és a ferritinnek, mint protektív stressz fehérjéknek szerepe intenzív ellátást igénylő újszülöttek és gyermekek akut és krónikus betegségeiben
Neonatal and pediatric vascular disorders
Prof. Dr. Balla György
Viselkedésökológiai Kutatócsoport
Behavioral Ecology Research Group
Dr. Barta Zoltán
Multimodális képalkotás
Multimodal medical imaging
Dr. Berényi Ervin
A növényi termékek minőségét meghatározó tényezők interaktív vizsgálata
Növényminőséget befolyásoló agrotechnikai feltételek kutatása
Dr. Kovács Béla Róbert, egyetemi tanár, intézetigazgató
Vascularis rizikó- és stroke betegek vizsgálata
Clinical investigations of patients with vascular risk factors
Dr. Csiba László
Állati eredetű funkcionális élelmiszerek fejlesztése
Development of functional foods of animal origin
Dr. Jávor András, egyetemi tanár, intézetvezető
Rosszindulatú daganatos megbetegedések serdülő és fiatal felnőttkorban
Malignant disorders in the adolescent and yound adult population
Prof. Dr. Kiss Csongor
Humán papillomavírus- és társfertőzések
Gynecological HPV infections
Dr. Kónya József
Szájüregi kóros elváltozások
Oral pathologic disorders
Dr. Márton Ildikó
Növényi stresszfaktorok hatásainak és kölcsönhatásainak meghatározása
Determination of the effects and interactions of crop stress factors
Dr. Nagy János
Gyulladásos és egyéb proatherogén tényezők vizsgálata a lipidanyagcsere zavarával járó kórállapotokban
Research of metabolic diseases
Dr. Paragh György, egyetemi tanár
Az UV fény DNS károsító hatásának in vitro vizsgálata
UV light induced DNA damage
Prof. Dr Remenyik Éva
Mikrobiális genetika és genomika
Microbial genetics and genomics
Sipiczki Mátyás, egyetemi tanár
Akcelerált atherosclerosis és cardiovascularis betegségek gyulladásos reumatológiai kórképekben
Arthritis Research Group
Szekanecz Zoltán egyetemi tanár, DE OEC Reumatológiai Tanszék
Kvantitatív ökológiai kutatások
Quantitative ecological research
Dr. Tóthmérész Béla
A fotoferezis kezelés immunológiai hatásának vizsgálata szisztémás sclerosisban
Immunological effects of extracorporeal photochemotherapy in systemic sclerosis
Prof. Dr. Zeher Margit